zlatohlávek zlatý — Cetonia aurata

Cetoniidae - zlatohlávkovití

Znaky: délka těla 1,5 - 2 cm. Hlava, štít i krovky zářivě modrozelené. Tvarem těla i zbarvením velmi podobný zlatohlávkům z rodu Potosia, kteří se od rodu Cetonia odlišují pouze rýhami a hrudními výběžky na spodní straně těla. Celkem žije u nás devět druhů zlatohlávků v osmi rodech, tvořících podčeleď Cetoniinae, která patří do čeledi vrubounovitých (Scarabaeidae).

Stanoviště: křovinaté stráně, zahrady, parky, okraje lesů. V nejteplejších hodinách dne brouci sedí na květech keřů i bylin, příp. poletují kolem nich. Ve Středozemí často na zralých plodech fíkovníku.

Rozšíření: celá Evropa.

Výskyt: hojnější je v jižních oblastech, také dává přednost jižním výslunným svahům před severními.

Biologie: s brouky se setkáme od dubna až do září. Larvy žijí v půdě, hojně i ve starých pařezech, v kompostu a v hnízdech mravenců lesních.

Potrava: brouci se živí pylem, nektarem a zralými plody, larvy zpráchnivělou dřevěnou drtí a odumřelými kořeny rostlin.

 

 

Zdroj: Hmyz a pavoukovci, Průvodce přírodou, Helgard Reichholf-Riehmová

 

 

Tento druh můžete mapovat pomocí naší nálezové databáze

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje