bruslařka obecná — Gerris lacustris

Gerridae - bruslařkovití

Znaky: délka těla 0,8-1 cm. Poněkud zavalitější než vodoměrka. Při pohybu na vodní hladině drží tělo šikmo vztyčené a přední pár nohou se hladiny nedotýká, slouží jen k přidržování kořisti. Přesto bruslařky běhají rychle a obratně. Typický trhavý pohyb zabezpečuje pouze prostřední a zadní pár nohou; dlouhé a do široka roztažené nohy zmenšují plošné zatížení do té míry, že povrchová blanka hmotnost těla spolehlivě unese.

Stanoviště: tůně, rybníky, zátoky řek a potoků.

Rozšíření: Evropa, zejména střední a jižní.

Výskyt: hojný; žije ve skupinách.

Biologie: v průběhu roku se vyvíjejí dvě generace, přezimují dospělci, kteří se páří na jaře.

Potrava: loví hmyz a jiné bezobratlé. Ke kořisti ji obvykle dovede mimořádná schopnost registrovat chvění hmyzu na vodní hladině.

Poznámka: patří do čeledi bruslařkovitých (Gerridae), u nás zastoupené jediným rodem Gerris s deseti podobnými druhy (ve střední Evropě žije asi 15 druhů). Nemají protaženou hlavu, chodidla mají pouze dva články.

 

 

 

Zdroj: Hmyz a pavoukovci, Průvodce přírodou, Helgard Reichholf-Riehmová

 

 

Tento druh můžete mapovat pomocí naší nálezové databáze

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje