Vratička měsíční — Botrychium lunaria L.

Ophioglossaceae – jazykovité

Popis: Vytrvalá bylina nesoucí až 30 cm vysoký list. Sterilní část listu přisedlá, úkrojky ledvinité až kosodélníkovité, celokrajné až laločnaté. Fertilní část listu je zpeřeně členěná. List většinou jeden, vzácně až čtyři. Mladé rostliny chlupaté. Květenství v jednoduchém čárkovitém klasu. Výtrusnice volné, ve dvou řadách, na spodní straně úkrojků. Výtrusy žluté.

Doba květu (zralost výtrusů): červen až srpen.

Geofyt: vytrvalé byliny s obnovovacími pupeny pod povrchem půdy.

Ochrana: ohrožena, podle zákona o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky patří mezi chráněné druhy v kategorii ohrožený druh. V červeném seznamu zařazena do kategorie C2 - silně ohrožená (Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky - stav v roce 2000, AOPK, 2001).

Celkové rozšíření: na celém území ČR roztroušeně až vzácně.

Rozšíření na Karlovarsku: např. VKP Louky pod Vladařem, NPR Křížky, v Krušných horách v okolí Jelení a Přebuze.

Biotop: suché pastviny, travnaté stráně na vápnitých půdách.  

Záměny: v ČR není záměna možná, podobné druhy:

vratička mnohoklaná (Botrychium multifidum) dnes nezvěstná, ojedinělé nálezy na Šumavě

vratička jednoduchá (Botrychium simplex) v ČR vyhynulá

vratička heřmánkolistá (Botrychium matricariifoliu), listy podlouhlé, peřenolaločnaté, velice vzácná, pouze v okolí Přebuze.

Zajímavost: Mýtická bylina v řadách pověstí a bájí, používána v černé magii a ranhojičství.

 

 

Tento druh můžete mapovat pomocí naší nálezové databáze

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje