sasko—Iauenburští vévodové

Severoněmecký rod, vládnoucí původně v malém vévodství kolem města Lauenburg (na pravém břehu dolního Labe) v Dolním Sasku (v oblasti mezi Labem a Baltem).

Jejich příchod do Čech je spojen s vojenskými službami Habsburkům, konkrétně se sasko-lauenburským vévodou JULIEM JINDŘICHEM (+ 1666), císařským vojevůdcem za třicetileté války, který získal v pobělohorském období díky přízni vděčného Ferdinanda II. obrovský pozemkový majetek v západních Čechách. Nejprve r. 1623 koupil Toužim a o dva roky později, roku 1625, získal do dědičného vlastnictví také město a panství Ostrov zahrnující 22 vesnic a dvě městečka (Hroznětín a Pernink). Nový majitel přestavěl starý ostrovský zámek na honosnou raně barokní rezidenci. V té souvislosti založil na jižním okraji města (na rozloze větší než město samo) po obou březích říčky Bystřice nádhernou zámeckou zahradu, považovanou ve své době „za osmý div světa" (bohužel dochovány jen její zbytky). V dalších úpravách zámeckého areálu pokračoval jeho dědic, vévoda JULIUS FRANTIŠEK (+ 1689), po jehož smrti přešlo sasko-lauenburské dominium v západních Čechách dědictvím na vévodova zetě, bádenského markraběte Ludvíka Viléma (manžela Juliovy dcery AUGUSTY SIBYLLY SASKO-LAUENBUR¬SKÉ). Bádenští drželi zděděné rozlehlé ostrovské panství (zahrnující v 18. století kromě Ostrova a dvou městeček již 64 vesnic) až do r. 1782 a časem získali i druhou část západočeského lauenburského dominia - Toužim (jejich majetkem 1733-1787).

 

Zdroj: Osobnosti a Západní Čechy, 1. díl, Jan Kumpera, Ševčík nakladatelství, 2005

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje