Satanéřové z Drahovic

Rytířský rod z Loketského kraje píšící se podle Drahovic (dnes součást Karlových Var).

Jejich první významnější předek OLDŘICH SATANÉŘ koupil před r. 1494 hrad Himlštejn a krátce poté, roku 1497, držel s bratrem VÁCLAVEM jako léno blízký hrad Haunštejn čili Horní Hrad (Oldřichovi synové jej přenechali r. 1528 Šlikům). Satanéřové drželi později ještě drobné statky ve středním Poohří, byli však jako odbojní evangelíci postiženi konfiskacemi a jejich stopy mizí po 1623 v saském exilu.

 

 

Zdroj: Osobnosti a Západní Čechy, 1. díl, Jan Kumpera, Ševčík nakladatelství, 2005

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje