Štampachové ze Štampachu

Původem německý, později počeštěný rytířský rod z Loketska, píšící se podle tvrze Stampach (Steinbach) u Kynšperka nad Ohří, v jehož blízkosti vlastnili i hrad Kager (dnes Kolová).

Předek VOLFART ZE ŠTAMPACHU se připomíná již v letech 1364-1385. Zejména v 16. století se rod, vlastnící statky v severozápadních a severních Čechách, rozrostl do mnoha větví. Část z nich se přiklonila k evangelické opozici a po stavovském povstání 1618-1620 ztratila majetek. Např. LINHART ztratil Ahníkov s hradem Hasištejnem a pak se stal v exilu generálem švédské armády (+ 1634 v bitvě u Nördlingenu). Štampachové vlastnili mj. i významné západočeské panství Valeč, které koupil r. 1571 KRYŠTOF ZE ŠTAMPACHU (+ 1585). Jeho potomci byli sice také postiženi konfiskacemi, ale valečské panství se Štampachům podařilo udržet (část z nich sice emigrovala, ale část byla vzta po konverzi ke katolictví na milost). Jeho významným majitelem se stal r. 1670 JAROSLAV ZE ŠTAMPACHU (+ 1694), povýšený r. 1676 do hraběcího stavu s upravenám predikátem „Kager ze Štampachu". Valeč zdědil syn JAN KRYŠTOF (+ 1718), který zůstal bezdětný, a tak valečské panství připadlo dědictvím Globenům.

 

 

 

Zdroj: Osobnosti a Západní Čechy, 1. díl, Jan Kumpera, Ševčík nakladatelství, 2005

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje