Údrčtí z údrče (Audrcký, poměmčeně Audritzky)

původem západočeský rytířský rod z Údrče u Bochova na Karlovarsku. Zdejší rodovou tvrz (zachované tvrziště se zbytky zdí, valem a příkopem) vlastnili až do r. 1560. Za svého předka považovali SMILA Z ÚDRČE, připomínaného již v letech 1169 a 1183 (proto písmeno S v erbu).

Údrčtí bývali leníky hradu Bečova a Hartenštejna u Bochova. Jejich přímými předky byli však až bratři JAN, JINDŘICH a EVAN (IVAN), připomínaní r. 1449, díky jejichž potomkům se rod rozrostl v několik větví, držících v 15. -17. století většinou menší statky v severozápadních Čechách převážně již mimo území dnešních západočeských krajů (Drahonice, Křečov, Třebívlice, Kolešov, Krásný Dvůr u Podbořan ad.). Rozvětvený rod Údrckých nebyl přiliš postižen pobělohorskými konfiskacemi a jeho příslušníci v 17.-18.století, sloužící v úřadech i armádě, vlastnili panství mimo západočeské teritorium.

 

 

Zdroj: Osobnosti a Západní Čechy, 1. díl, Jan Kumpera, Ševčík nakladatelství, 2005

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje