Živé Skoky 2010 hledají dobrovolníky

V roce 2010 bude otevřena poutní Skokovská stezka. Pro zajištění poutnického a návštěvnického provozu je nezbytné zajistit zpřístupnění poutního kostela Navštívení Panny Marie ve Skocích. Toto nejsme schopni zajistit vlastními silami, jak fyzicky, tak finančně, proto se obracíme na Vás, dobrovolníky, příznivce Skoků a našeho krásného kraje, s výzvou o pomoc.

Hledáme schopné a ochotné dobrovolníky, kteří by především během prázdninových měsíců červenec až srpen 2010 pomohli zabezpečit obsluhu kostela, tedy zajišťovat po stanovenou dobu zpřístupnění objektu, poskytovat návštěvníkům průvodcovské služby, základní informace a propagační a upomínkové předměty.

Ubytování je zdarma v místě (ve stanech nebo v kostele). Vzhledem k daným podmínkám místa a objektu Vám snad kromě pitné vody a chemického záchodu nemůžeme poskytnout žádné pohodlí civilizačních vymožeností. Skoky jsou zaniklá vesnice, nevede sem elektřina, dráha ani silnice, není tu kanalizace, obchod a ani hospoda, nejbližší civilizace, osada Polom, je vzdálena 3 km, jde tedy spíše o trempské ubytování.

Rádi bychom s Vaší pomocí pokryli celé léto, pro organizaci se nám jako optimální jeví rozdělení výše uvedené doby na týdenní turnusy, ale je možno domluvit i jiné časové úseky. V každém turnuse by měla být skupina nejméně 2 osob, z nichž alespoň jedna by měla být starší 18-ti let, znalost cizích jazyků vítána. Je zde možno realizovat i tábory. V rámci pobytu a služby je možno podílet se na drobných udržovacích pracích kolem kostela a na stezce. Odměnou Vám budou chvíle prožité v magickém a klidném prostředí slavného barokního poutního místa uprostřed krásné přírody a pocit, že jste přispěli k dobré věci. Předem Vám všem velký dík!

Přihlášky s kontakty zasílejte na e-mailovou adresu: podstrechou@email.cz.

 

Rozpis obsazení služeb a zpřístupnění kostela ve Skocích

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje