Vévodkyně Marie z Beaufortu (26.6. 1886 — 12.7. 1945)

Rozená hraběnka ze Silva Tarouca. Manželka vévody Heinricha Beaufort-Spontini, majitele bečovského panství do roku 1945.

Proslula svou dobročinností ve prospěch chudých a nemocných. Řadu let působila jako presidentka německého katolického svazu žen v Čechách. Vévodkyně byla velice zbožná. Měla šest dětí, z toho dvě zemřely krátce po narození, jeden syn padl ve 2. světové válce. Marie z Beaufortu je pochována na bečovském hřbitově.

Na její počest se dle legendy vysadila alej lip ve tvaru kříže na protějším svahu blíže k vodné se nachází stromořadí vysazené do písmena "M". Alej památných lip se nachází u silnice z Vodné do Hlinek, cca v polovině cesty.

Udává se, že lípy dal koncem minulého století vysázet vévoda Beaufort, jehož dcera (Marie) v těchto místech tragicky zahynula při zimním lovu. Podle jiné verze se tak stalo převržením kočáru či saní. Další legenda tvrdí, že dívka zbloudila a zmrzla. Tolik romantické hypotézy. Až před několika lety se zjistilo, že ve skutečnosti bylo stromořadí ve tvaru M vysázeno vévodou Friedrichem Beaufortem-Spontini (1843-1916) na počest jeho sestřenice - princezny Maria Spada-Potenciami. Po její smrti dal vysadit kříž z lip.

 

Použitá literatura: Bečov nad Teplou, Stručný průvodce městem a okolím

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje