JUDr. Heinrich, vévoda a kníže Beaufort—Spontini

(11.3. 1880 - 25.4. 1966). Poslední šlechtický majitel bečovského panství v letech 1917-1945. Syn vévody Friedricha Beauforta (1843-1916). Navštěvoval gymnázium v Plzni, práva vystudoval ve Vídni a Innsbrucku.

Poté pracoval na pražském místodržitelství. Za 1. světové války bojoval v rakouském vojsku. Dne 3. února 1910 se oženil s hraběnkou Silva Tarouca. Z manželství vzešla hraběnka Elisabeth, hrabě Friedrich, hrabě Albrecht (padl ve válce) a nejmladší dcera hraběnka Eleonora. Vévoda byl štědrým mecenášem města Bečova a jeho spolků. Jeho vášní a zálibou byl lov. V roce 1965 mu bývalí obyvatelé Bečova v Německu udělili čestné občanství.

 

Použitá literatura: Bečov nad Teplou, Stručný průvodce městem a okolím

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje