VKP Těšetický lom

Morfologicky nápadný čedičový pahorek s výskytem lomové květeny a zvířeny se nachází nedaleko osady Těšetice u Bochova na Karlovarsku.

Pahorky jsou porostlé přirozeným xerotermním travinobylinným společenstvem s druhově charakteristickou entomocenózou. Lomové stěny jsou domovem několik atypických skalních druhů rostlin Doupovských hor.

Útvar je významný rovněž z geologického a krajinně-estetického hlediska. Jako významný krajinný prvek byl Těšetický lom registrován Okresním úřadem Karlovy Vary dne 18.12.1995.

Z významných druhů rostlin lze jmenovat výskyt bělolistu rolního (Filago arvensis) nebo lomikámenu zrnatého (Saxifraga granulata). Bohatý je výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis).

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje