Slavnostní otevření poutní Skokovské stezky

1. července 2010 bude v 9.00 hodin mariánskou mší v klášteře premonstrátů v Teplé, celebrovanou plzeňským biskupem Mons. Františkem Radkovským, za účasti dalších významných hostů bude zahájena slavnost otevření Skocké stezky.

Unikátní mariánské poutní trasy do kdysi slavného, dnes však již téměř zapomenutého a zloději a vandaly vyrabovaného, a nedávno ještě zcela zazděného barokního poutního kostela Navštívení Panny Marie v zaniklé obci Skoky u Žlutic, kde byla po staletí uchovávána a uctívána „panenka skákavá", zázračný obraz Panny Marie Pomocné. Nově otvíraná trasa v sobě spojuje prvky tradiční poutní trasy a naučné stezky a je jakousi obdobou známé svatojakubské poutní stezky do španělského Santiaga de Compostela, ideově vychází z mariánské poutní tradice a z kdysi oblíbených a vyhlášených procesí do Skoků, je určená nejen věřícím, ale nejširší veřejnosti. Trasa měří bez odboček 68 km a má nejméně tři denní etapy, čtvrtá je věnována návratu zpět do Teplé.

Otevřením Skocké stezky bude završena jedna z etap rozsáhlého projektu občanského sdružení Pod střechou na záchranu a obnovu kulturního dědictví v zanedbaném regionu jihovýchodního Karlovarska, především pak na záchranu ohrožených Skoků. Projekt rovněž volně navazuje na právě probíhající obnovu národní kulturní památky klášter Teplá a sleduje rozvoj cestovního ruchu a tím i ekonomiky celého regionu. Realizaci poutní trasy podpořil Karlovarský kraj a Kanonie premonstrátů Teplá, která je vlastníkem kostela ve Skocích.

Skocká stezka již nyní nabízí velmi široké možnosti využití, na své si zde přijdou jak duchovně zaměření poutníci, tak i ostatní turisté, neboť v sobě spojuje jak prvky tradiční křesťanské poutní cesty, tak naučné i turistické stezky s nabídkou nejrůznějších aktivit z nichž si může návštěvník sestavit vlastní program dle svého zaměření - duchovní, poznávací, relaxační, zážitkový, sportovní. V dalších etapách chce občanské sdružení Pod střechou na trase s podporou příznivců Skoků, obcí i podnikatelů vybudovat informační systém, zřídit poutní ubytovny a rozšířit další služby a aktivity. V současné době je provoz stezky pouze sezónní, závislý je totiž na dobrovolnické službě ve Skocích, kde od zániku obce v 60. letech minulého století chybí jakékoliv zázemí a kam nevede ani silnice či elektřina.

Veškeré informace o Skocké stezce a Skocích naleznete na webu www.skoky.eu.

 

První poutníci vyjdou na Skockou stezku 1. července

Ve čtvrtek 1. července bude po slavnostním otevření mariánské poutní Skocké stezky zahájeno první oficiální putování po její trase. Po vzoru tradičního mariánského procesí vyjdou poutníci na první etapu své cesty za „panenkou skákavou",

Do Skoků dorazí poutníci v sobotu 3. července, kde se pak uskuteční od 20.30 hod. noční program Noc světel se zpěvy z Taizé, tajemné prostředí poutního místa ve spojení svitu svící a zpěvu poutníků slibuje mimořádný zážitek a je jakousi přípravou na nedělní vyvrcholení poutě - tradiční poutní slavnost ve Skocích. Pro účastníky je rovněž připravena netradiční noční prohlídka kostela a procesí se světly, posezení u ohně a možnost přenocování. Také na dalších místech trasy jsou připravovány různé kulturní a společenské akce, prohlídky uzavřených kostelů, kaplí a dalších objektů, noční prohlídky kostelů s vystavením kopie zázračného obrazu apod.

Pro přihlášené účastníky prvního putování po Skocké stezce bude v cílech jednotlivých etap zajištěn nocleh a stravování. K poutníků je možné se připojit kdekoliv na cestě a akce je otevřená každému, nejen věřícím. Bližší informace na webu www.skoky.eu.

 

Pouť ve Skocích u Žlutic

V neděli 4. července se ve Skocích u Žlutic uskuteční letní tradiční česko-německá pouť porozumění k poctě „panenky skákavé", Panny Marie Pomocnice ze Skoků, a na podporu záchrany Skoků a jejich kostela.

Pouť začíná v 10.00 hodin na rozcestí U Křížku tradičním procesím, na které navazuje mše svatá sloužená hlavním celebrantem Páterem Peterem Fořtem za hudebního doprovodu Žesťového souboru Caecilia z Karlových Varů. V poutním kostele Navštívení Panny Marie bude vystaven zázračný obraz, připravena je také expozice mapující dějiny Skoků a snahy o jejich záchranu. Po církevních obřadech jsou poutníci zváni k pohoštění a společnému posezení u hudby Jiřího Blábolila, atmosféru poutě pak doplní vytrubování lesních rohů souboru Corni. V kostele budou probíhat prohlídky s výkladem, nedílnou součástí akce pak bude tradiční pouťový jarmark. Na pouť Vás srdečně zvou Kanonie premonstrátů Teplá, Svaz Němců v Čechách - region Chebsko, Pod střechou, občanské sdružení.

Pod střechou, občanské sdruženíNám. Jiřího z Poděbrad 522364 01 Toužimtel. 723 246 041 (předseda)podstrechou@email.czhttp://www.podstrecha.estranky.cz

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje