do Skoků vede obnovená poutní stezka dlouhá 68 kilometrů

Z kláštera premonstrátů v Teplé se dnes vydali první poutníci po obnovené poutní trase Skocká stezka dlouhé 68 kilometrů. Vede do kdysi proslulého mariánského poutního místa s kostelem Navštívení Panny Marie v zaniklé obci Skoky. Tady bývala uctívána takzvaná panenka skákavá, údajně zázračný obraz Panny Marie Pomocné. Obnovená trasa spojuje prvky tradiční poutní cesty a naučné stezky, oznámil ČTK Jiří Schierl ze sdružení Pod střechou.

Otevřením poutní Skocké stezky vyvrcholila jedna z etap projektu uvedeného sdružení na záchranu a obnovu kulturního dědictví v zanedbávaném regionu jihovýchodního Karlovarska, především pak na záchranu ohrožených Skoků, uvedl Schierl. "Projekt volně navazuje rovněž na právě realizovanou obnovu národní kulturní památky klášter Teplá, která začala letos. Náklady spojené s úpravou stezky se pohybovaly kolem 35.000 korun a přispěl Karlovarský kraj i kanonie premonstrátů," uvedl Schierl.

V dalších etapách chce sdružení na trase stezky s podporou příznivců, obcí i podnikatelů vybudovat informační systém a vytvořit poutní ubytovny. Jak budou tyto záměry pokračovat, záleží na přísunu peněz. Pro letošek ještě sdružení získalo 10.000 korun na informační panely, uvedl Schierl. "Nyní bude provoz stezky sezónní. Je závislý na dobrovolnické službě ve Skocích, kde od zániku obce v 60. letech minulého století chybí zázemí a kam nevede silnice a není tam elektřina," dodal Schierl.

Poutníci, kteří se dnes na stezku vypravili, by do Skoků měli dojít v sobotu. Tam je čeká program Noc světel se zpěvy. Podle Schierla tajemné prostředí poutního místa ve spojení se svitem svící a zpěvem poutníků slibuje mimořádný zážitek. "Akce je jakousi přípravou na nedělní vyvrcholení poutě, kterým bude poutní slavnost ve Skocích. Také na dalších místech trasy jsou připravovány různé kulturní a společenské akce, prohlídky uzavřených kostelů nebo kaplí a dalších objektů," uvedl Schierl.

V poutním kostele Navštívení Panny Marie bude vystavený údajně zázračný obraz, připravena je také expozice mapující dějiny Skoků a snahy o jejich záchranu. Kostel Navštívení Panny Marie, vybudovaný v letech 1736 až 1738, vznikl na místě původní staré kaple. Osada vznikla v 18. století u kostela. Ještě na počátku 20. století stálo ve Skokách 26 domů se 144 obyvateli, jednotřídkou, farou a mlýnem. Obec už připomíná jen několik polorozbořených hospodářských stavení a hřbitov.

autor: ČTK

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje