Žlutice — kaple sv. Jana Nepomuckého

Na návrší nad městem nedaleko silnice vedoucí ze Žlutic na Toužim stojí překrásná slohem výstavby na zdejší kraj netypická kaple sv. Jana Nepomuckého.

Pseudorománská rotunda byla postavena v druhé polovině 19. století (v některých jiných literárních spisech uváděn vznik roku 1900) podle plánů zemského inženýra Mladovského , který vedl stavbu zdejší železniční trati , jako náhrada za zbořenou kapli téhož zasvěcení, která stávala od roku 1720 na místě dnešní nádražní restaurace.

Rotunda s obloučkovým vlysem a čtvercocou předsíní je zakončená štítem a kuželovou střechou s lucernou. V den svátku patrona 16. května se u kaple konávala pobožnost. V roce 1926 byla ke kapli vysazena alej z kaštanů a javorů. Z původního vybavení kaple se nic nedochovalo. Původně v kapli stála dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého z doby vzniku kaple. Nový obraz světce z podnětu a na náklad Muzejního spolku Žluticka namalovala paní Marta Benešová - Břehová a 16. května 2009 byl slavnostně vysvěcen.

Muzejní spolek Žluticka vznikl 8. dubna 1997, kdy se sešlo několik zájemců o místní historii a založili jej. Určili si programové cíle, například provádět sběr historických dokumentů a věcí, které mají vztah k minulosti a současnosti Žluticka, založit knihovnu literatury, časopisů a dokumentů s tematikou historie Žluticka a podněcovat publikační činnost o historii žlutického regionu v místním tisku a navíc provádět vlastní publikační činnost.

Muzejní spolek spolupracuje s okresním a městským muzeem, muzejními spolky a muzei rodáků ze Žluticka, kteří žijí v Německu. Za uplynulé období činnosti se řadu programových cílů podařilo naplnit a činnost rozšířit i o poznávací návštěvy členů do okolních obcí Žluticka. Muzejní spolek je otevřen i pro další zájemce.

 

Použitá literatura: Umělecké památky Čech, E. Poche, Československá akademie věd, Academia 1982 a cedule umístěná v kapli

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje