Semtěš u Pšova — kaple

Kaplička z první poloviny 19. století stojí na návsi osady Semtěš nedaleko Pšova a Žlutic na východní hranici okresu Karlovy Vary.

Kaplička je obdélná s lizénovými rámci, segmentově zakončenými okny a obdélníkovitým vchodem na nímž se nachází obdélníkový výklenek. Kaple má osmibokou zvoničku (patrně bez zvonu) s cibulovou bání na valbové střeše, která po nedávné rekonstrukci obdržela eternitový povrch. Celá kaple je nově opravena, natřena žlutě a opraveny římsy kolem střechy. Uvnitř je kaple je křížová klenba. 

V interiéru kaple se nacházela dřevěná lidová soška Madony z 19. století, která je patrně nahrazena replikou. V interieru kaple se dále nachází obraz poslední večeře, dřevěný kříž s ukřižovaným Ježíšem Kristem a dva stojany na svíce.

 

 

 

Použitá literatura: Umělecké památky Čech, E, Poche, Academia 1980

 

 

Památky v okolí:

kaple sv. Jana Nepomuckého

kostel sv. Mikuláše u Verušic

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kobylé

Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skokách

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje