Nové Sedlo — kaplička v Loketské ulici

Menší kaple s bílou fasádou, oválnými dřevěnými dveřmi a polookrouhlou nikou stojí na okraji Nového Sedla u velkého povrchového lomu.

V Novém Sedle až do roku 1904 nebyl kostel. Obyvatelstvo, převážně katolického vyznání, projevovalo své náboženské cítění drobnými sakrálními stavbami. Byly to převážně různé kříže. Koncem 18. století rodina Engelova z usedlosti v Loketské ulici číslo 52 postavila vlastním pozemku malou kapli. 

V roce 1830 byla kaple ve velmi špatném stavu. Protože však péče o kapli přecházela z jednoho majitele usedlosti č. 52 na dalšího, přestavěl kapli nový majitel usedlosti Vavřinec Zinner do dnešní podoby někdy po roce 1850.

U kapličky se vždy zastavil pohřební průvod k modlitbě pozůstalých a smutečních hostů.  Z usedlosti č. 52 se dochovaly do dnešního doby zděné stavby postavené na místě dřevěné usedlosti, která vyhořela v roce 1859.

Dnes slouží část usedlosti jako rodinný dům , část byla uvolněna pro činnost mladých hasičů, mineralogů, rybářů a činnost dalších zájmových lokalit.

 

 

 

Zdroj: informační tabule u kaple 

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje