Židovská synagoga — Karlovy Vary

Židovské osídlení Karlových Varů lze z hlediska struktury organizovanosti rozdělit na několik etap a to do druhé světové války byli židé organizováni pod židovskou náboženskou obcí, po druhé světové válce byli organizováni pod synagogální sbor.

Od poloviny 19. století počet židů ve městě stoupal a to z 5 rodin v roce 1849 až 2120 židů v roce 1930, což bylo 10% tehdejších obyvatel. Karlovy Vary byly ve dvacátých a třicátých letech hostitelem několika sionistických konferencí a kongresů. Z nejznámějších židovských návštěvníků Karlových Varů lze jmenovat Karla Marxe, historika a publicistu Bruna Adlera, spisovatele Waltera Sernera nebo básníka a dramatika Henricha Fischera. Nejznámějšími obyvateli židovské krve v Karlových Varech byla rodina Moserů, která založila proslulé porcelánky a rodina Becherů s proslulým aperitivem.  

K tomuto náboženskému směru neodmyslitelně patří i synagogy, neboli "domy shromáždění". První známá synagoga stála od roku 1847 v dnešní Libušině ulici. Malý zděný domek byl posléze nahrazen druhou synagogou, postavenou v maurském slohu, která byla zbořena před rokem 1886. V dnešní domě na tomto místě stojí hotel Imperial. 

V rámci růstu početnosti židovského obyvatelstva v Karlových Varech se rozhodla židovská obec pro stavbu reprezentativní synagogy. Eklektická (málo originálně kreativní) synagoga s orientálními prvky byla postavená v letech 1875 až 1877 podle projektu architekta Adolfa Wolffa na Sadové třídě, která byla nacisty v roce 1938 v rámci křišťálové noci z 9. na 10. listopadu vypálena a následně roku 1939 totálně zbořena. V současné době na místě synagogy stojí lázeňský hotel Bristol, postavený v roce 1984 až 1985.

 

 

Použitá literatura: Židovské památky Čech, Blanka Rozkošná, Pavel Jakubec, 2004 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje