CITES—chráněné druhy rostlin a živočichů

V úmluvě CITES je přes 2000 druhů zvířat a 35 000 druhů planě rostoucích rostlin, chráněných ve všech vývojových stádiích a produktech z nich.

Předmětem ochrany je dnes přes 2000 druhů zvířat a 35 000 druhů rostlin. K úmluvě se připojilo přes 165 členských států na celém světě. Podle stupně ohrožení druhu v přírodě je úmluva rozdělena:

Washingtonská úmluva do tří příloh:

Příloha č. I. - Druhy přímo ohrožené vyhynutím. Mezinárodní obchod s těmito druhy je zakázán a povolován zcela výjimečně. Příklady: nosorožcovití, talířovití, kůň převalského, jelen bahenní, lemuři, velcí kytovci a delfíni, vzácné exotické dřeviny.

Příloha č.II.- Druhy, u nichž situace v přírodě není kritická, ale které je nutno chránit regulací obchodu. Bez ochrany by mohlo dojít k jejich vyhynutí. Obchod možný na základě zvláštního povolení předkládaného celním úřadům. Pro dovoz do EU je nutné vlastnit dovozní povolení od Ministerstva životního prostředí. Příklady: opice, kytovci, varani, leguáni, hroznýšovití, orchideje a vstavačovití vyjma druhů v příloze I.

Příloha č.III.- Druhy ohrožené na území státu, který si uvedení v příloze č. 3 vyžádal.

Úmluva CITES na základě nařízení Rady (ES) č.338/97. (Změněna nařízením č. 1332/2005 ze dne 9.8.2005) je rozdělena do čtyř příloh (A, B, C, D): PLATÍ V CELÉ EVROPSKÉ UNII

Příloha A - zhruba odpovídá příloze I. CITES

Příloha B - zhruba odpovídá příloze II. CITES

Příloha C - zhruba odpovídá příloze III. CITES

Příloha D - několik druhů z přílohy III. A další druhy u CITES nechráněny. Dovoz těchto druhů z přílohy je možný pouze po splnění povinnosti nahlášení dovozu celním úřadům.

Chráněné druhy CITES
Druhové jménoPříloha I. (CITES)Příloha II. (CITES)Příloha III. (CITES)Příloha A (EU)Příloha B (EU)Příloha C (EU)Příloha D (EU)
Běloprstka bělavá 
 •  
  
 •  
  
Bradáček srdčitý 
 •  
  
 •  
  
Bradáček vejčitý 
 •  
  
 •  
  
Brambořík nachový 
 •  
  
 •  
  
Čáp černý 
 •  
 
 •  
   
Čírka modrá  
 •  
 •  
   
Čírka obecná  
 •  
  
 •  
 
Drop velký 
 •  
 
 •  
   
Dřemlík tundrový 
 •  
 
 •  
   
Hlaváček jarní 
 •  
  
 •  
  
Hlavinka horská 
 •  
  
 •  
  
Hlístník hnízdák 
 •  
  
 •  
  
Hlízovec Loeselův 
 •  
 
 •  
   
Hnědec zvrhlý 
 •  
  
 •  
  
Hořec žlutý      
 •  
Hrdlička divoká  
 •  
 •  
   
Hvízdák euroasijský  
 •  
  
 •  
 
Jasoň červenooký 
 •  
 
 •  
   
Jazýček jadranský 
 •  
  
 •  
  
Jestřáb lesní 
 •  
 
 •  
   
Kalous pustovka 
 •  
 
 •  
   
Kalous ušatý 
 •  
 
 •  
   
Káně lesní 
 •  
 
 •  
   
Káně rousná 
 •  
 
 •  
   
Kočka divoká 
 •  
 
 •  
   
Kolpík bílý 
 •  
 
 •  
   
Korálice trojklaná 
 •  
  
 •  
  
Krahujec obecný 
 •  
 
 •  
   
Kruštík bahenní 
 •  
  
 •  
  
Kruštík drobnolistý 
 •  
  
 •  
  
Kruštík Greuterův 
 •  
  
 •  
  
Kruštík modrofialový 
 •  
  
 •  
  
Kruštík nepravý 
 •  
  
 •  
  
Kruštík Nordenových 
 •  
  
 •  
  
Kruštík ostrokvětý přehlížený 
 •  
  
 •  
  
Kruštík polabský 
 •  
  
 •  
  
Kruštík pontický 
 •  
  
 •  
  
Kruštík růžkatý 
 •  
  
 •  
  
Kruštík širokolistý 
 •  
  
 •  
  
Kruštík Tallósův 
 •  
  
 •  
  
Kruštík tmavočervený 
 •  
  
 •  
  
Kulíšek nejmenší 
 •  
 
 •  
   
Luňák červený 
 •  
 
 •  
   
Luňák hnědý 
 •  
 
 •  
   
Lžičák pestrý  
 •  
  
 •  
 
Medvěd hnědý 
 •  
 
 •  
   
Medvědice lékařská      
 •  
Měkčilka jednolistá 
 •  
  
 •  
  
Měkkyně bažinná 
 •  
  
 •  
  
Moták lužní 
 •  
 
 •  
   
Moták pilich 
 •  
 
 •  
   
Moták pochop 
 •  
 
 •  
   
Okrotice bílá 
 •  
  
 •  
  
Okrotice červená 
 •  
  
 •  
  
Okrotice dlouholistá 
 •  
  
 •  
  
Orel královský
 •  
  
 •  
   
Orel mořský
 •  
  
 •  
   
Orel skalní 
 •  
 
 •  
   
Orlovec říční 
 •  
 
 •  
   
Ostralka štíhlá  
 •  
  
 •  
 
Ostříž lesní 
 •  
 
 •  
   
Pětiprstka hustokvětá 
 •  
  
 •  
  
Pětiprstka vonná 
 •  
  
 •  
  
Pětiprstka žežulník 
 •  
  
 •  
  
Pětiprstka žežulník horská 
 •  
  
 •  
  
Pětiprstka žežulník pravá 
 •  
  
 •  
  
Pijavka lékařská 
 •  
  
 •  
  
Plavuň vidlačka      
 •  
Polák malý  
 •  
 •  
   
Poštolka obecná 
 •  
 
 •  
   
Poštolka rudonohá 
 •  
 
 •  
   
Prha chlumní      
 •  
Prstnatec bezový 
 •  
  
 •  
  
Prstnatec český 
 •  
  
 •  
  
Prstnatec Fuchsův 
 •  
  
 •  
  
Prstnatec Fuchsův chladnomilný 
 •  
  
 •  
  
Prstnatec Fuchsův pravý 
 •  
  
 •  
  
Prstnatec Fuchsův Soóův 
 •  
  
 •  
  
Prstnatec májový 
 •  
  
 •  
  
Prstnatec májový pravý 
 •  
  
 •  
  
Prstnatec májový rašelinný 
 •  
  
 •  
  
Prstnatec plamatý 
 •  
  
 •  
  
Prstnatec plamatý pravý 
 •  
  
 •  
  
Prstnatec plamatý sedmihradský 
 •  
  
 •  
  
Prstnatec pleťový 
 •  
  
 •  
  
Prstnatec Russowův 
 •  
  
 •  
  
Prstnatec Traunsteinerův 
 •  
  
 •  
  
Pukléřka islandská      
 •  
Puštík bělavý 
 •  
 
 •  
   
Puštík obecný 
 •  
 
 •  
   
Raroh lovecký
 •  
  
 •  
   
Raroh velký 
 •  
 
 •  
   
Rudohlávek jehlancovitý 
 •  
  
 •  
  
Rys ostrovid 
 •  
 
 •  
   
Sklenobýl bezlistý 
 •  
  
 •  
  
Smrkovník plazivý 
 •  
  
 •  
  
Sněženka podsněžník 
 •  
  
 •  
  
Sokol stěhovavý
 •  
  
 •  
   
Sova pálená 
 •  
 
 •  
   
Střevíčník pantoflíček 
 •  
 
 •  
   
Sýc rousný 
 •  
 
 •  
   
Sýček obecný 
 •  
 
 •  
   
Švihlík krutiklas 
 •  
  
 •  
  
Tořič čmelákovitý Holubyho 
 •  
  
 •  
  
Tořič hmyzonosný 
 •  
  
 •  
  
Tořič včelonosný 
 •  
  
 •  
  
Toříček jednohlízný 
 •  
  
 •  
  
Vachta trojlístá      
 •  
Včelojed lesní 
 •  
 
 •  
   
Vemeníček zelený 
 •  
  
 •  
  
Vemeník dvoulistý 
 •  
  
 •  
  
Vemeník zelenavý 
 •  
  
 •  
  
Vlk obecný 
 •  
 
 •  
   
Volavka bílá  
 •  
    
Volavka stříbřitá  
 •  
 •  
   
Vstavač bahenní 
 •  
  
 •  
  
Vstavač bledý 
 •  
  
 •  
  
Vstavač kukačka 
 •  
  
 •  
  
Vstavač mužský znamenaný 
 •  
  
 •  
  
Vstavač nachový 
 •  
  
 •  
  
Vstavač štěničný 
 •  
  
 •  
  
Vstavač trojzubý 
 •  
  
 •  
  
Vstavač vojenský 
 •  
  
 •  
  
Vydra říční       
Výr velký
 •  
  
 •  
   
Výreček malý 
 •  
 
 •  
   

Kruštík bahenní (Epipactis palustris)

Pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) Vstavač bledý (Orchis pallens) Vstavač osmahlý (Orchis ustulata)

Čáp černý (Ciconia nigra) Plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum)

Prha arnika (Arnica montana)

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje