Údrč u Bochova — kostel sv. Linharta

Původně gotický kostel stojí uprostřed osady Údrč nedaleko Bochova na Karlovarsku. Údrč je v pramenech uváděna již roku 1169 ve spojení se Smilem z Údrče. V roce 1461 je v Údrči uváděna tvrz.

Kostel je přestavěný barokně po požáru roku 1783. Jenolodní, obdélný, s trojboce uzavřeným presbytářem. Kostel má na severní straně sakristii. V roce 1734 dostal novou hranolovou věž, která vystupuje z průčelí a dává kostelu svůj charakteristický vzhled. Okna kostela jsou polokruhovitě zakončená, se zprohýbanými nadokenními římsami, portál do věže je obdélný a nad ním v ose se nachází nika. Střecha kostela je valbová, nad věží jehlancová. V roce 2006 a 2007 byla kompletně opravena střecha a krovy.

V kostele se nachází presbytář s úseky říms, který je na stěnách sklenut plackou.  Loď kostela je plochostropá. Zařízení kostela popsané Emanuelem Pochem: hlavní a dva boční oltáře z 2. poloviny 18. století, hlavní oltář sloupový, portálový, s obrazem sv. Linharta a sochami andělů a andílků. Mariánský oltář se sochami sv. Jáchyma a Anny a novodobou sochou P. Marie ve výklenku. Dále byl v kostele portálový oltář Umučení Páně s obrazem Kalvárie, kamenná polokulová křtitelnice patrně z původního kostela. Lidová polychromovaná socha sv. Anny Samétřetí. V jižní stěne presbytáře kamenný renesanční epitaf Jana a Jiříka Ratibořských ze Chcebuze z roku 1533. V závěrové stěně reliéfní renesanční epitaf Jáchyma ze Schreibersdorfu z roku 1529. V severní stěně presbytáře epitaf z doby kolem roku 1530.

Poslední rekonstrukce a obnova kostel aproběhla v roce 1911. Po násilné kolektivizaci zemědělství v Údrči, došlo postupně k chátrání kostela a na přelomu 90let došlo k poslednímu vyrabování interiéru kostela. V roce 1994 byl kostel zapsán do seznamu nemovitých kulturních památek. 

V roce 1998 vznikla v Údrči občanská iniciativa na záchranu tohoto kostela. Postupem času se podařily opravit vstupní dveře do kostela, střecha včetně krovů, zničená okna. Důležitým aspektem v záchraně bylo také angažovanost pražského divadla Ypsilon a to konkrétně Jana Schmida. Ve věži byl rekonstruován zvon a věžní hodiny, které opět po několika marných letech ukazují správný čas a symbolizují nové časy tohoto barokního skvostu. Majitelem kostela je stále Římskokatolická farnost. 

Společně s opravami se v kostele uskutečňují různé benefiční a jiné akce, včetně divadelních. V kostele vystupují pravidelně herci divadla Ypsilon, Národního divadla. V roce 2009 se v kostele po mnoha letech uskutečnila slavnostní mše, kterou celebroval plzeňský biskup Mons. František Radkovský. Slavnostní mše tak připadají vždy na svátek sv. Linharta, tedy na 7. listopad.

 

 

 

Použitá literatura:

POCHE, Emanuel. Umělecké památky Čech 4 (T/Ž). 1. vyd. Praha: ACADEMIA, nakladatelství, 1982. I

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje