Lokality soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji

Termín evropsky významná lokalita je českým ekvivalentem anglického Sites of Community Importance (SCI). V rámci těchto lokalit jsou chráněny evropsky významná stanoviště a evropsky významné druhy. Evropsky významná stanoviště a evropsky významné druhy jsou vyjmenovány v přílohách směrnice O stanovištích (92/43/EHS), seznam evropsky významných stanovišť a druhů vyskytujících se v ČR je vyjmenován ve vyhlášce MŽP 166/2005 Sb.

 

Bečovské lesní rybníky
 
Blažejský rybník
 
Borecké rybníky
 
Bystřina - Lužní potok
 
Horní Kramolín - Ovesné
 
Hradiště
 
Hřivínovské pastviny
 
Jezerský vrch
 
Kaňon Ohře
 
Kladské rašeliny
 
Krásenské rašeliniště
 
Krušnohorské plató
 
Lomnický rybník
 
Louky u Dlouhé Lomnice
 
Matyáš
 
Medvědí rozhledy
 
Mechové údolí
 
Mezi rybníky
 
Mokřady u Javorné
 
Mokřady u Těšetic
 
Na Pilské šachtě
 
Nadlesí
 
Olšová vrata
 
Ostrovské rybníky
 
Pernink
 
Pískovna Erika
 
Podhorní louky
 
Prachomety
 
Pramenské pastviny
 
Prameny Teplé
 
Ramena Ohře
 
Rankovický triangl
 
Raušenbašská lada
 
Rudné
 
Skalka pod Tisovým vrchem
 
Soos
 
Střela
 
Šibeniční vrch
 
Štítarský rybník
 
Teplá s přítoky a Otročínský potok
 
Tisovec
 
Týniště
 
U bunkru
 
U hájenky
 
U Jedlové
 
U sedmi rybníků
 
Úpolínová louka - Křížky
 
Vladař
 
Vysoká Pec
 
Vysoký kámen
 
Za Údrčí
 
 
 
 
Zdroj: www.natura2000.cz
 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje