Skoky: poutní mše k slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

Dovolujeme si Vás opět pozvat do poutního kostela Navštívení Panny Marie ve Skokách.

 

V neděli 19. srpna se zde koná poutní mše k slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.

Poutní mše začíná ve 14:00, celebrantem bude P. Josef Hurt z farnosti Kryry.

Po skončení mše svaté bude pro poutníky připraveno malé občerstvení.

 

Srdečně zve občanské sdružení Pod střechou.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje