běžník zelený — Diaea dorsata

Thomisidae - běžníkovití

Popis: délka těla do 0,7 cm. Jkao všichni běžníci má oba přední páry nohou dlouhé, zadní dva páry jsou kratší. Hlavohruď samečka je červenohnědá, u samičky zelená jako nohy. Zadeček je zhora hnědý s bělavou kresbou. 

Rozšíření: Evropa, na východě po Kavkaz.

Rozšíření v ČR: hojný.

Stanoviště: křoviny, zahrady, parky a koruny menších stromů.

Vývoj: při páření se samička téměř nehýbe a upadá do stavu strnulosti. Oplození probíhá tak, že sameček vleze na samičky a předá potřebné množství spermií samičce do spermatoforu. Kořistí je většinou hmyz na který běžník číhá nehnutý na květech nebo stéblech trav.  

 

 

 

Použitá literatura:

REICHHOLF-RIEHMOVÁ, Helgard. Hmyz a pavoukovci. 1. vyd. Praha: Ikar, 1997, 287 s., barev. obr. Průvodce přírodou. ISBN 80-720-2196-6.   

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje