Útvina – kostel sv. Víta

Kostel stojí na mírném návrší nad obcí směrem severním u silnice vedoucí na osadu Chylice.

Kostel sv. Víta byl původně nazýván kostelem Panny Marie a k roku 1354 byl filiálním kostelem ke kostelu v Přílezech, roku 1369 byl zřejmě povýšen a společně s vedlejší farou byl zase kostel v Přílezech filiálním ke kostelu v Útvině. Ve 2. polovině 14. století patřil pod děkanát Teplá, arcijáhenství Žatec a duchovní správu vykonávali toužimští premonstráti.

Kostel sv. Víta je původně gotický, uváděný v polovině 14. století, přestavěn byl barokně v roce 1706 a obnoven po velké a ničivém požáru v roce 1870, kdy byla zřejmě přistavěna předsíň. Kostel je jednolodní, obdélný, s trojboce zakončeným presbytářem, po jehož celé délce je na severní straně obdélníková sakristie a nad ní se tyčí hranolová věž. Po jižní straně kostela je již zmiňovaná předsíň. Vnějšek kostela je hladký, s obdélnými portály v severní a jižní straně lodi kostela a s polokruhovitě zakončenými okny. V jižní stěně presbytáře se nachází úzké hrotité okno s třemi opěráky v závěru.

Střech kostela je sedlová, na věži se nachází nízká zvonovitá báň se štíhlým jehlancem. Vnitřek kostela je plochostropý, triumfální oblouk je hrotitý a široký. V kostele je dále dřevěná kruchta na dvou sloupcích s plnou rovnou poprsnicí. Z presbytáře vede obdélníkový vchod do sakristie, která je sklenuta křížovou klenbou s vyžlabenými žebry, okrouhlým svorníkem a třemi jehlancovými konzolemi různých tvarů. V severozápadním koutu sakristie vestavěno schodiště na věž.

Podle E. Pocheho je ve vybavení kostela novodobé, pořízené po požáru v roce 1870, uvádí, že v kostele se nachází hlavní oltář a kazatelna od A. Hahna a boční oltáře. V kostele je dále čtrnáct dřevěných reliéfů zastavení křížové cesty z konce 18. století, které pocházejí z kostela v Nové Vsi u Plané. Při triumfálním oblouku stojí pozdně gotická Pieta z doby kolem roku 1520, na stěně presbytáře je umístěn krucifix z 1. poloviny 16. století. Na konzoli dřevěný raně barokní socha sv. Anny Samétřetí z 2. poloviny 17. století.

Kostel je v současné době využíván k pravidelným bohoslužbám a je v přijatelném technickém stavu.

 

Zajímavosti v okolí:

Přílezy – kostel sv. Bartoloměje

Přílezy – krucifix

Přílezy – boží muka u kostela sv. Bartoloměje

Přílezy – boží muka u silnice na Útvinu

Přílezy – Lípy u kostela

Přílezy – letiště

Přílezy – první patka pro radiolokátor FuSE-65 Würzburg-Riese

Přílezy – druhá patka pro radiolokátor FuSE-65 Würzburg-Riese

Přílezy –  pěchotní úkryt typu ÚŽ-6

Přílezy – radiolokátor FuMG-404 Jagdschloss

Útvina – socha sv. Jan Nepomucký

Útvina  - kříž

Útvina – rozhledna Třasák

Útvina – židovský hřbitov

Útvina – památník u vodárny

Útvina – křížek před kostelem sv. Víta

Útvina – kříž u hřbitovní zdi

Útvina – kříž u odbočky na Chylice

Útvina - radnice

Útvina - Kaple sv. Anny

Útvina - kašna

Útvina - židovské domy  a modlitebna

 

 

 

 

Použitá literatura:

 

POCHE, Emanuel. Umělecké památky Čech 4: T - Ž. 1. vyd. Praha: Academia, 1982, 638 s.

KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 2008, 991 s. ISBN 978-80-7277-041-0.   

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje