Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem

Pod křižovatkou „Solné“ a „Zlodějské“ cesty se nacházejí rekonstruované zbytky kostela sv. Mikuláše, jednoho z nejbájnějších objektů Slavkovského lesa. Historie kostela sv. Mikuláše není přesně známa, předpokládá se jeho vznik kolem roku 1500. Lze tak usuzovat z novodobých archeologických výzkumů a hlavně ze soupisu dobového majetku v loketském urbáři z roku 1525. O rozvoji a úpadku kostela toho není příliš známo.

 

Kostel je připomínán v několika historických pramenech uložených v loketském archivu. Např. Vinzenz Prökl uvádí, že jistý Sebastian Koppl, žádal o dřevo k hornické činnosti právě u kostela sv. Mikuláše. V roce 1785 uvádí Jaroslaus Schaller ve své topografii, že nalezl nedaleko obce Třídomí zbytky kostela sv. Mikuláše.V roce 1764 až 1783 byl kostel v mapách I. Vojenského mapování již zakreslen jako turistický symbol, spíše již zříceniny.

Samotný výzkum zříceniny kostela lze datovat do 90. let 20. století. Ještě v roce 1983 pahorek pokrýval vzrostlý les se sotva patrnými ruinami kostela. V 90. letech po větrné smršti došlo k odkrytí vrcholku.

Samotný archeologický výzkum započal v roce 2002 z iniciativy Mgr. Jiřího Klsáka a Vladislava Podráckého. Archeologický výzkum zjistil, že kostel byl postaven na skalním hřebenu, který výrazně stoupal směrem západním. Jako nejcennější prvky byly při výzkumu nalezeny dochované články kamenného ostění severního portálu a oken, kamenné hlavice a zbytky žeber klenby. Mimořádné kvality byly tři nalezené hlavice, nejspíše používané při křížovém zaklenutí presbytáře. Při archeologickém výzkumu bylo nalezeno několik kosterních pozůstatků lidí, kteří byli pravděpodobně pohřbeni v hlavní lodi kostela nebo presbytáři. Nalezeny byly také mince ze 14. a 15. století.

V roce 2005 probíhaly hlavní konzervační práce, spočívající ve vyzdění původních zdí kostela.

Kostel měl protáhlou obdélnou hlavní loď, na níž navazuje na východě zhruba pravoúhlý zúžený presbytář. Zdivo bylo z lomového kamene s užitím vřídlovce v maltovém pojivu. Pravděpodobně mel kostel sedlovou střechu, nad presbytářem valbovou. Kostel byl zpřístupněn vstupem v severní stěně lodi.

 

 

 

 

Použitá literatura:

JAŠA, Luděk. Krudum: historie bájné hory a jejího okolí. Vyd. 1. Sokolov: Fornica, 2007?, 133 s. ISBN 978-80-239-9350-9.

PODRACKÝ, Vladislav a Jiří KLSÁK. Sv. Mikuláš pod Krudumem: tajemství vzniku, zániku a znovuobjevení jedné památky. Vyd. 1. Horní Slavkov: Sdružení dětí a mládeže Horní Slavkov, c2011, 367 s. ISBN 978-80-260-0246-8.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje