Libor Huml: Vřídelní kolonády přednáška

Krajská knihovna Karlovy Vary Vás zve na přednášku Libora Humla "Karlovarské vřídelní kolonády od nejstarších dob po současnost v obrazech".

Přednáška Libora Humla s promítáním fotografvstupné 40 Kč.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje