netopýr vodní — Myotis daubentonii

Vespertilionidae - netopýrovití

Popis: malý druh netopýra, předloktí měří 35 až 41 mm, tělesná váha je kolem 7 až 10 g. Má nejkratší boltec i tragus z našich druhů rodu Myotis, takže je možná jeho záměna za příslušníky rodu Pipistrellus, popřípadě Eptesicus a Nyctalus. Rozpoznávacím znakem od těchto dodů je  tragus, který není nikdy paličkovitě rozšířený. Létací blány, boltce a srst na hřbetě jsou hnědé, srst n abřiše hnědobílá. 

Poznávací znaky: křídelní létací blána je připojena k vnějšímu okraji zadní tlapky uprostřed mezi kořenem prstu a patním kloubem, ostruha je delší než tlapka. Předloktí 35-41 mm. Tragus přibližně stejně dlouhý jako polovina boltce. Okraj ocasní blány není zesílen a není pokryt nápadnými brvami. Boltec pod 20 mm.

Rozšíření: od Portugalska a Anglie až na Sachalin a v Japonsku. U nás hojnější v Čechách, vzácnější je na Moravě a ve Slezku.

Výskyt: v rybníkářských oblastech. Letní kolonie nejčastěji ve stromech i v budovách. Zimuje nejčastěji ve štolách a starých dulních dílech. 

Výskyt na Karlovarsku: hojný.

Způsob života: Většina letních koloniích se nachází v dutinách stromů, nejčastěji lip, topolů a dubů. Častější bývá také jeho výskyt na půdách, ve vnějších obloženích budov, za okenicemi a v dutinách zdiva. Zimuje ve štěrbinách stěn a stropů při teplotě 3 až 8 C. 

Potrava: drobný hmyz, převážně hmyz létající nad hladinou rybníků a toků. 

Rozmnožování: samice má zpravidla pouze jedno mládě, které se rodí v druhé polovině června. Pohlavně dospívají ve druhém roce života. 

Početnost: letní kolonie v počtu 20 až 100 jedinců. Při přezimování kolonie nevytváří a zimují jednotlivě. 

Ohrožení: ohrožen, podle zákona o ochraně přírody a krajiny a její prováděcí vyhlášky patří mezi chráněné druhy v kategorii silně ohrožený druh

 

 

Použitá literatura:

PELIKÁN, Jaroslav, Jiří GAISLER a Pavel RÖDL. Naši savci. Praha: Academia, 1979.  

VLAŠÍN, Mojmír a Ivana MÁLKOVÁ. Ochrana netopýrů. Vyd. 1. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2004, 71 s. Metodika (Český svaz ochránců přírody). ISBN 80-239-3897-5.  

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje