netopýr velký — Myotis myotis

Vespertilionidae - netopýrovití

Popis: velký druh s předloktím dlouhým 56 až 66 mm. Srst na hřbetě a létací blány jsou hnědavé, břišní strana je šedobílá. Dospělí jedinci váží 20-35 g, průměrná váha samců je 26 g, samic pokud nejsou březí kolem 28 g.

Poznávací znaky: boltec delší než 26 mm, čenich dlouhý, předloktí 56-66 mm

Rozšíření: po celé Evropě, v severozápadní Africe a v Malé Asii. Nejseverněji dosahuje jeho areál k pobřeží Severního a Baltického moře. 

Výskyt: u nás jeden z hojnějších druhl netopýrů. Letní kolonie tvoří na půdách a ve věžích starých budov, jako jsou kostely, hrady a zámky, školy nebo i obytné budovy. 

Výskyt na Karlovarsku: hojný.

Způsob života: letní kolonie samic s mláďaty, k nimž bývá přimíšen i menší počet samců, vyhledávají teplá místa pod krovy půd a věží. Koncem léta s ekolonie rozpadají a dospělé samice vyhledávají úkryty samců, kde dochází k páření. V zimovištích visí většinou volně na stropě, někdy i ve štěrbinách stěn či stropů, často ve skupinkách nebo větších kolonií. Průměrný věk je asi 4 až 5 let. 

Potrava: netopýr velký se živí nejčastěji různými druhy brouků.

Rozmnožování: netopýr velký se páří na konci léta a na podzim. Samice zabřeznou až po ukončení zimního spánku, nejčastěji kolem poloviny dubna, samotná délka březosti je do jisté míry ovlivněna  teplotou okolí. Netopý velký má nejčastěji jedno mládě, které se rodí ve druhé polovině června. Pohlavně dospívá ve druhém roce života. 

Početnost: letní kolonie jsou tvořeny 50 - 2000 jedinci, zimní nejčastěji 20-200 kusy. 

 

 

 

Použitá literatura: 

 

PELIKÁN, Jaroslav, Jiří GAISLER a Pavel RÖDL. Naši savci. Praha: Academia, 1979.  

VLAŠÍN, Mojmír a Ivana MÁLKOVÁ. Ochrana netopýrů. Vyd. 1. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2004, 71 s. Metodika (Český svaz ochránců přírody). ISBN 80-239-3897-5.  

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje