RNDr. Evžen Kůs: Život mlžných lesů And

čtvrtek 3. dubna 2014 od 17:30 (Cheb) RNDr. Evžen Kůs: Život mlžných lesů And Muzeum Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 (pod Špalíčkem), Cheb

Řekne-li se Gobi, většinou z nás si vzpomeneme na hodiny zeměpisu, kde nám byla prezentována jako největší asijská poušť. Hranice Gobi však nejsou přesně definovány a navíc to není poušť v pravém slova smyslu.
Mongolský výraz „Gobi“ znamená pustina a označuje typ krajiny s nejrůznějšími biotopy – od písečných dun, přes kamenité polopouště až po vyprahlé stepi. Je to území s extrémními podmínkami. Teploty se pohybují mezi -50°C v zimě až po 40°C v létě, průměrný úhrn srážek nepřesáhne 76 mm vody za rok. Gobi tak patří k nejsušším místům planety. Přesto je to území s překvapivě pestrou florou a faunou a neuvěřitelně krásnými scenériemi. Díky odlehlosti a nepřístupnosti se Gobi stala útočištěm mnoho ohrožených druhů, např. koně Převalského, velblouda dvouhrbého, či gobijského medvěda. zúčastnil se mezinárodních sympozií a konferencí. Kromě toho se dlouhodobě věnuje historii a přírodovědnému výzkumu severní části Českého lesa. Poznatky prezentuje ve vědeckopopulárních
periodikách, je autorem několika knih se se zoologickou tematikou určených především mládeži.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje