Péče o VKP Pahorek u Těšetic v roce 2015

Na základě objednávky Magistrátu města Karlovy Vary, odboru životního prostředí jsme v roce 2015 realizovali managementové zásahy spočívající v sekání unikátních suchých trávníků ve významném krajinném prvku Pahorek u Těšetic.

V roce 2015 byl pokosen celý pahorek o ploše 1 ha.

 

VKP Pahorek u Těšetic je čedičový pahorek s mírně teplomilnou a suchomilnou travinobylinnou vegetací jsou stanovištěm specifické flory a fauny a zároveň typickým prvkem krajinné scenérie jižní  části Doupovských hor.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje