Přírodní památka Kamenný hřib

Ojedinělý geomorfologický prvek se nachází severně od obce Šindelová na mírném návrší nedaleko osady Krásná Lípa.

Kamenný hřib je vyhlášen jako přírodní památka Vyhláškou Okresního úřadu Sokolov č. 176 ze dne 29.08.1980. 

Zvětráváním a odnosem vymodelovaný blok adamellitu karlovarského plutonu (tzv. horské žuly). Půdorys bloku tvoří čtyřúhelník o rozměrech 4,23 m, 3,21 m, 4,85 m a 3,18 m, výška bloku je necelé 3 m. Blok je vodorovnými puklinami výrazně ročleněn na několik částí. Jeho základana je na jižní straně zúžena, což vyvolává dojem hřibovitého tvaru, hrany jsou působením zvětrávání zaoblené. 

V tomto zvláště chráněném území je prováděna pravidelná péče v podobě likvidace náletů, sběru odpadků a kosení byinných porostů na celé ploše. 

 

 

 

Literatura:

Plán péče o zvláště chráněné území - Přírodní památku Kamenný hřib (2015-2034), Karlovarský kraj, zpracovatel: Občanské sdružení Ploučnice, 2015

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje