Toužim – kašna na náměstí

Toužim jako významné historické město mělo několik kašen, jak dřevěných, tak kamenných.

Nejvýznamnější je kašna na náměstí Jiřího z Poděbrad z pol. 18. stol., která byla upravená kolem r. 1930 (původní sloup se dvěma mísami kulovitého tvaru nahrazen historizujícím pylonem, dílo místního sochaře K. Fuchse)2.

Na počátku 17. století byl vybudován městský vodovod, napájený z Rourového rybníka u Kosmové, z něhož byla voda vedena pod zemí dřevěnými rourami ke kostelu, kde se vedení rozdělovalo do větve napájející dřevěnou kašnu na náměstí (před čp. 55) a větve vedoucí vodu do kašen obou pivovarů v Pivovarské ulici a kašen v ulicích Družstevní a Pod brankou (tento vodovod sloužil až do roku 1912)1. Již před r. 1536 směly za poplatek (10 m. gr. z jedné várky) využívat vodu z "panského vodovodu"2.

Toužimská kašna na náměstí je chráněna jako kulturní památka od 10.01.1994 č. rejstříku 12544/4-4893 a je součástí vyhlášené památkové zóny.

Při rekonstrukci náměstí byla kašna renovována a upraveno její okolí.

 

 

 

 

Použitá literatura:

1)        KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 2008, 991 s. ISBN 978-80-7277-041-0.

2)        525 let města Toužimi. 1. Toužim: Městský úřad Toužim, 1994.  

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje