Toužim – kašna u zámku

Toužim jako významné historické město mělo několik kašen, jak dřevěných, tak kamenných. Nejvýznamnější je kašna na náměstí Jiřího z Poděbrad z pol. 18. stol., která byla upravená kolem r. 1930 (původní sloup se dvěma mísami kulovitého tvaru nahrazen historizujícím pylonem, dílo místního sochaře K. Fuchse)3. Další menší dřevěné kašny byly v obou obecních pivovarech, v dnešní ulici Družstevní a Pod brankou3.

Na počátku 17. století byl vybudován městský vodovod, napájený z Rourového rybníka u Kosmové, z něhož byla voda vedena pod zemí dřevěnými rourami ke kostelu, kde se vedení rozdělovalo do větve napájející dřevěnou kašnu na náměstí (před čp. 55) a větve vedoucí vodu do kašen obou pivovarů v Pivovarské ulici a kašen v ulicích Družstevní a Pod brankou (tento vodovod sloužil až do roku 1912)2. Již před r. 1536 směly za poplatek (10 m. gr. z jedné várky) využívat vodu z "panského vodovodu"3.

Zcela jistě tato kašna nebyla po druhé světové válce (po vyhoření městského pivovaru) využívána a postupně chátrala. I když pivovar prochází nákladnou rekonstrukcí, kašna zatím restaurována nebyla, byla pouze vyčištěna a okolní zemina v okolí kašny odtěžena.

Původně byly na kašně instalovány dva chrliče ve tvaru hlavy lva, které byly zřejmě na konci války odcizeny a použity jako válečný materiál. 

 

 

 

 

 

Použitá literatura:

1)      SCHIERL, Jiří. Areál zámku v Toužimi: nové informace o stavebně historickém vývoji. Dějiny staveb. 2001, 2001(1), 141-144.

2)      KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 2008, 991 s. ISBN 978-80-7277-041-0.

3)      525 let města Toužimi. 1. Toužim: Městský úřad Toužim, 1994.  

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje