Poděkování Karlovarskému kraji

V roce 2016, stejně tak jako v minulých letech, podpořil Karlovarský kraj naši činnost spočívající v managementových zásazích v přírodní rezervaci Vladař.

Tímto děkujeme Karlovarskému kraji, že dlouhodobě podporuje naši práci a přispívá tak k záchraně významné botanické lokality na Karlovarsku.

 

Více o Loukách pod Vladařem zde

 

webové stránky Karlovarského kraje

 

webové stránky projektu Živý kraj

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje