ropucha krátkonohá — Epidaela calamita

Bufonidae - ropuchovití

Popis: ropucha krátkonohá dorůstá do velikosti až 7 cm (u samců) a 8 cm (u samic). Hlavu má vpředu zaoblenou, širokou a z profilu mírně zploštělou. Oči má málo vystouplé, přes duhovku ze zpravidla táhne vodorovný a málo výrazný tmavý pruh. Za očima má uloženy velmi malé a často nepravidelné parotidy – příušní jedové žlázy, které jsou vystouplé a oblé a mohou být narezlé. Kůže je převážně na hřbetě silně bradavičnatá. Dobrým rozpoznávacím znakem jsou krátké nohy, které této žábě neumožňují skákání. Při ohrožení se silně nafukuje, od čehož si zasloužila starší pojmenování ropucha bachratá. Zbarvením se někdy podobá ropuše zelené, podklad je většinou šedý, šedozelený až béžový, na němž jsou nejčastěji zelené až hnědé skvrny. Břicho má šedavé až nažloutlé. Hlavním znakem, který odlišuje ropuchu krátkonohou od obou dalších druhů ropuch, je žlutobílá, žlutavá až sytě žlutá tenká vertebrální linka, která se táhne zpravidla od hlavy po kloaku.

 

Celkové rozšíření: ropucha krátkonohá se vyskytuje pouze v Čechách, nejvýchodněji se vyskytuje v Pardubicích a Hradci Králové. Je považována za nejvzácnější druh žáby.

 

Rozšíření na Karlovarsku: pískovna Erika, pískovna Obilná, u Jimlíkova a na dalších pískovnách a kaolinových lomech.

 

Stanoviště: obývá nížiny i pahorkatiny, především v oblastech s písčitými, sprašovými a hlinitými půdami v blízkosti vodních nádrží. Osidluje především druhotné biotopy – pískovny, výsypky, kaolinové lomy.

 

Způsob života: k rozmnožování vyhledává mělké, nezarostlé a periodicky zaplavované území. Postupně se po zarůstání lokality vytrácí. Vajíčka má velmi drobná(nejmenší z ropuch) a samice je klade ve velmi dlouhých řetězcích volně na dno. Zimuje výhradně na souši, v děrách po hlodavcích, puklinách. Hlasové projevy jsou slyšitelné na velké vzdálenosti. Živý se drobnými bezobratlými živočichy, jako jsou pavouci, žížaly a hmyz. V přírodě se může dožít až 17 let věku.

 

Ochrana: zákonem je chráněna v kategorii kriticky ohrožený druh.

 

Ohrožení: zavážení periodických tůní, zatopených písků a velkých kaluží. Nebezpečné jsou též úpravy, vedoucí k poklesu hladiny spodní vody.

 

 

 

Použitá literatura:

 

MIKÁTOVÁ, Blanka a Mojmír VLAŠÍN. Ochrana obojživelníků. 3., upr. vyd. Brno: EkoCentrum, 2002. Metodika Českého svazu ochránců přírody, č. 1. ISBN 80-902203-9-8.

VOJAR, Jiří. Ochrana obojživelníků: ohrožení, biologické principy, metody studia, legislativní a praktická ochrana: doplněk k metodice č. 1 Českého svazu ochránců přírody. 1. vyd. Louny: Český svaz ochránců přírody, ZO Hasina Louny, 2007. ISBN 978-80-254-0811-7.

ZWACH, Ivan. Obojživelníci a plazi České republiky: encyklopedie všech druhů, určovací klíč, 1654 barevných ilustrací. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2509-3.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje