rosnička zelená — Hyla arborea

Hylidae - rosničkovití

Popis: samci dosahují velikosti až 4 cm, samice dorůstají do velikosti až 5 cm. Tělo má rosnička ploché a poměrně štíhlé oproti jiným druhům žab. Hlava je zploštělá, se zaobleným čenichem, který je tupě ukončený. Zřítelnice je oválná, kousek za okem je zřetelný vnější ušní bubínek, který je hnědě až bronzově zbarvený. Na hrdle samců je umístěn dobře viditelný a jemně zřasený rezonanční měchýř. Vystouplé oči mají duhovku hnědou, se zlatými tečkami. Břicho má jemně zrnitý povrch, většinou šedavé. Díky přísavným terčíkům na končetinách rosnička dobře skáče a šplhá o různých předmětech. Rosnička má obvykle světle zelené zbarvení, může se vyskytovat zbarvení světležlutozelené až hnědozelené, tmavě zelené až šedobílé. Výjimkou není až téměř černé zbarvení – malanické rosničky. Rosnička zelená je známa velkou schopností měnit barvu, která je zpravidla závislá nejen na zbarvení podkladu, ale i na barvách v bezprostředním okolí.

 

Celkové rozšíření: vyskytuje se po celé České republice, hojněji např. na Třeboňsku, literatura uvádí, že největší úbytek nastal v okolí Prahy a v severozápadních Čechách.

 

Rozšíření na Karlovarsku: nehojný druh, který svým skrytým způsobem života je velmi často přehlížený. Nálezy jsou z okolí vřesové, Hazlova, skalné, Františkových Lázní, v pískovnách.

 

Stanoviště: obývá především nížiny a střední polohy. Po celou vegetační sezonu mimo dobu rozmnožování žije suchozemsky. Rosnička je typickou šplhavou žábou, která tráví většinu života na vegetaci. Upřednostňuje otevřená, osluněná stanoviště v blízkosti drobných a středně velkých vodních nádrží.

 

Způsob života: ve vodě se objevuje v dubnu až květnu. Na podmínky k rozmnožování je rosnička náročná. Páří se na dobře a dlouho osluněných místech s hloubkou vody 10-30 cm a hladinou pokrytou plovoucí vegetací.

 

Ochrana: zákonem je chráněna v kategorii silně ohrožený druh.

 

Ohrožení: K výraznému snížení počtu lokalit a početních stavů dochází již od 50.let.

 

 

 

Použitá literatura:

 

MIKÁTOVÁ, Blanka a Mojmír VLAŠÍN. Ochrana obojživelníků. 3., upr. vyd. Brno: EkoCentrum, 2002. Metodika Českého svazu ochránců přírody, č. 1. ISBN 80-902203-9-8.

 

VOJAR, Jiří. Ochrana obojživelníků: ohrožení, biologické principy, metody studia, legislativní a praktická ochrana: doplněk k metodice č. 1 Českého svazu ochránců přírody. 1. vyd. Louny: Český svaz ochránců přírody, ZO Hasina Louny, 2007. ISBN 978-80-254-0811-7.

 

ZWACH, Ivan. Obojživelníci a plazi České republiky: encyklopedie všech druhů, určovací klíč, 1654 barevných ilustrací. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2509-3.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje