stepník černonohý – Eresus sandaliatus

Eresidae - stepníkovití

Popis: samice dosahují délky až 15 mm a bývají podstatně větší než samci, kteří dorůstají velikosti do cca 9 mm.  U tohoto druhu se projevuje výrazný pohlavní dimorfismus (odlišnost mezi samcem a samicí). Samci mívají černou hlavohruď, na hrudi pouze lem červených chlupů a výrazný červený zadeček se dvěma páry červených teček. Napodobují tak nebezpečné nebo nechutné živočichy. Toto zbarvení se u samců vytváří až těsně před posledním svlékáním, do té doby jsou mladí samci stejně jako samice převážně černí. Kromě zbarvení se samci před predátory brání také zdvižením a chvěním zadečku. Nohy má stepník černonohý jak již název napovídá černé, okolo kloubů s širokými bílými prstenci. Samice jsou hnědočerné, na hlavohrudi, bazální polovině chelicer a přední straně zadečku s bělavými chlupy. 

Rozšíření: v Dánsku, Švédsku, Španělsku a v západní části střední Evropy.

Rozšíření v ČR: vzácný druh ve středním Povltaví (Chotín , Nová Rabyně), v Českém krasu, na severním okraji Doupovských hor (Úhošť, Dubina), PP Milská stráň a na Manětínsku.

Biotop: v suchých trávnících s kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola). Charakteristickým biotopem jsou osluněná, suchá a teplá stanoviště bez dřevinné vegetace.

Biologie: tento druh si v půdě hloubí cca 10 cm dlouhé, jednoduché a svislé nory, které vystýlá pavučinou a na povrchu buduje tzv. „stříšku“, které kromě ochrany před klimatickými podmínkami slouží také k lovu kořisti. Nejpočetnější kořistí jsou mravenci a drobní brouci. Samci obvykle dospívají dříve, mají tříletý cyklus, samice čtyřletý a proto bývají větší a v populaci méně početnější než samci. Samci dospívají v srpnu, přezimují ve vlastních norách a v dubnu a červnu se vydávají hledat samice, kdy je také nejvhodnější období pro jejich nález. Samice klade vajíčka v červnu. Kopulace probíhá nejčastěji v noře, samec při ní zavádí do samice emboly střídavě. Po kopulaci zalepí epigynu rezavou tuhnoucí hmotou a zamezí tím možnost kopulovat se samicí ostatním samcům. Samec bývá velmi část po kopulaci samicí sežrán. Samice na konci léta klade v noře 50 – 200 vajíček a uzavře je do bílého čočkovitého kokonu. Po vylíhnutí larvální stadia vysají matku.

Ochrana: zákonem chráněný není, není uveden ani v Červeném seznamu. Je však vzácný.

 

 

 

Použitá literatura:

KŮRKA, Antonín. Pavouci České republiky. Praha: Academia, 2015. Atlas (Academia). ISBN 978-80-200-2384-1.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje