pryšec kolovratec – Tithymalus helioscopia

Euphorbiaceae – pryšcovité

Popis: jednoletá bylina. Lodyhy přímé, nevětvené nebo na bázi nejčastěji s dvěma postranními lodyhami, lysé nebo roztroušeně odstálé chlupaté, zelené nebo tmavofialově zbarvené. Čepel klínovitě obvejčitá, v dolní části celokrajná, v horní polovině na okrajích pilovitá, na vrcholu zaokrouhlená až mírně vykrojená s nevýraznou žilnatinou, záhy opadává. Podpůrné listeny lichookolíků velké, vzájemně volné, široce obvejčité. Plodem je kulovitá tobolka.

Doba květu: květen až říjen.

Ochrana: hojný druh, nevyžadující žádnou ochranu.

Celkové rozšíření: v ČR hojně.

Rozšíření na Karlovarsku: hojně.

Biotop: pole, zahrady, úhory, rumiště, navážky, skládky, nádraží, železniční náspy, silniční příkopy. Vyskytuje se jak na mělkých, tak i hlubších, hlinitých až jílovitých půdách.

 

 

 

 

Použitá literatura:

Květena České republiky 3, Slavomil Hejný, Bohumil Slavík, Academia 2003

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje