Křest knihy Jana Hlouška Jáchymov – Joachimsthal v Královské mincovně

V sobotu 26.11.2016 se uskutečnil křest a představení limitované knižní edice „Jáchymov – Joachimsthal“ autora RNDr. Jana Hlouška v Královské mincovně v Jáchymově. Součástí křtu této unikátní a svým rozsahem jedinečné publikace bylo také udělení čestného občanství doktoru Hlouškovi (in memoriam) starostou města Jáchymova Ing. Bronislavem Grulichem, za celoživotní práci Jana Hlouška úzce spjatou s Jáchymovem a to především v oblasti mineralogie.

Součástí křtu byla také přehlídka hornických uniforem, zpívaná hymna Spolku přátel dolu svatého Mautitia na Hřebečné a hvězdou večera se stal pan Michal Müller se svou hrou na citeru. Slovem a vzpomínkou vystoupil také senátor za Karlovarský kraj Ing. Jan Horník dále RNDr. Jan Matějů, Ph.D., Mgr. Miluše Kobesová, Ing. Bronislav Grulich, RNDr. Michal Urban, CSc. a RNDr. František Veselovský. Celým večerem v pozici moderátora stál Mgr. Jakub Plášil, Ph.D.

Publikace „Jáchymov – Joachimstal“ je ojedinělou prací encyklopedického rozsahu, která vyčerpávajícím způsobem čtivě popisuje snad vše, čím si Jáchymov za uplynulých 500 let své historie prošel. Opírá se nejen o podrobné studie historických i novodobě psaných materiálů, nýbrž i o vlastní odbornou práci autora. Své poznatky a objevy shrnuje doktor Jan Hloušek typicky osobitým a pro mnohé beze sporu i velmi kritickým, leč věcným, popisem dané problematiky v místě a čase. Obdivuhodný je také rozsah publikace, která je rozdělena do dvou dílů s rozsahem 1136 stran a bohatým obrazovým fondem.

RNDr. Jan Hloušek (10. 3. 1950 – 27. 4. 2014) byl skutečným jáchymovským patriotem a znalcem, který většinu svého profesního života, kromě samotné mineralogie, věnoval studiu historických záznamů, map, skic, ale také odborné terénní práci. Pro Jáchymov, který se mu vryl hluboko do srdce, se stal bez nadsázky druhým Agricolou. Obor mineralogie vděčí Janu Hlouškovi za mnohé objevy, popisy a zařazení řady minerálů včetně endemitních (hloušekit, svornostit, štěpit a další) a také za rozsáhlou sbírku jáchymovských minerálů, které je možné si prohlédnout ve stálé expozici v Královské mincovně v Jáchymově.

V neposlední řadě je nutné vřele poděkovat dceři pana Hlouška paní Kateřině Hlouškové, jejíž zásluhou již navždy odkaz Jana Hlouška nebude zapomenut.

Knihu lze objednat zde www.jachymov-joachimisthal.cz

První vydání knihy se v den křtu zcela vyprodalo. Kompletní obsah celé publikace však zůstává i nadále k dispozici na webových stránkách stejného jména www.jachymov-joachimisthal.cz, kam jej za svého života nezištně umístil ještě sám autor.

 

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje