Křest knihy "Doupovské hory"

Ve středu 30. listopadu se uskutečnil na Zámku v Ostrově křest knihy "Doupovské hory", kterou vydaly Česká geologická služba a Muzeum Karlovy Vary. Jedná se o ojedinělou a svým rozsahem jedinečnou monografii, na které pracovalo 40 odborníků z oblasti geologie, hydrologie, ochrany přírody, lesního hospodářství, zoologie a botaniky.

Obrazově bohatě vypravená kniha s četnými boxy a množstvím příloh přináší na více než 500 stranách nejnovější informace z výzkumů za poslední desetiletí i pohledy do historie, či dokonce dávné geologické minulosti. Knihu slavnostně pokřtil botanik Jaroslav Michálek a hydrogeolog Jiří Vylita.

Doupovské hory jsou zřejmě nejméně známým pohořím v Čechách. V minulosti byly prakticky nepřístupné, v roce 1953 zde byl zřízen vojenský újezd Hradiště. V současnosti krása a přírodní bohatství Doupovských hor předčí i naše chráněné krajinné oblasti.

„Doupovské hory, pomineme-li německy psaný vlastivědný sešit ze série Sudetendeutsche Heimatgaue Viktora Kallera z roku 1926, se vlastní knihy dosud nedočkaly. Přitom se jedná o území, které se atraktivitou a zachovalostí své přírody a krajiny může směle srovnat s našimi národními parky," řekl Jan Matějů, zoolog z Muzea Karlovy Vary a také jeden z editorů knihy.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje