Stín na duši – výstava o obětech holocaustu

Židovská obec Karlovy Vary ve spolupráci s Nadačním fondem obětem holocaustu a Krajskou knihovnou Karlovy Vary představují až do 24.02.2017 v centrální hale knihovny panelovou výstavu vzpomínek a osudů pamětníků holocaustu.

Autor Lukáš Květoň z židovské obce v Karlových Varech představuje dvacet osobností, které ať už přímo, nebo nepřímo byly obětí holocaustu a mají vztah ke Karlovým Varům. Jedním z dvaceti lidí, o kterých výstava pojednává, je JUDr. Erich Soeldner, který působil na Karlovarsku a Sokolovsku jako advokát chudých a po roce 1939 se stal spojkou mezi ilegálním vyslanectvím ČSR a konzulátem Francie v Bělehradě. JUDr. Erich Soeldner byl za svou činnost popraven dne 30.07.1942 ve věznici Plötzensee-Berlin.

Součástí výstavy jsou také originální artefakty jako židovská hvězda, modlitební knížky, kipa (jarmulka), Tfilin (dvě černé krabičky s biblickými citáty) a mnoho dalších dokumentů. 

„Jde nám o to představit veřejnosti zajímavé a často neznámé osudy našich spoluobčanů, pro které jsou vzpomínky na válku i po sedmdesáti letech od jejího konce stále více než živé“, prozrazuje o svém záměru Lukáš Květoň, sociální pracovník ŽO Karlovy Vary.

Výstavu je možné navštívit v provozní době knihovny zdarma.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje