Dotisk knihy Jana Hlouška — Jáchymov — Joachimsthal

Vzhledem k omezenému počtu výtisků nedávno vydané knihy Jana Hlouška "Jáchymov - Joachimsthal", připravuje jeho dcera paní Kateřina Hloušková dotisk této unikátní ojedinělé práce encyklopedického rozsahu, která vyčerpávajícím způsobem čtivě popisuje snad vše, čím si Jáchymov za uplynulých 500 let své historie prošel.

Kompletní obsah publikace je volně přístupný na webových stránkách stejného jména http://www.jachymov-joachimsthal.cz

Předpokládaná cena publikace je 1500 Kč. (Cenu však může ovlivnit z části výše dotisku a z části výše sponzorských darů. Pokud by cena měla být vyšší než předpokládaná, bude všechny zájemce o takovém navýšení paní Hloušková předem informovat.

Náklad dotisku bude limitován počtem objednávek! Objednávky prosím zasílejte nejlépe do 15. března 2017!

 
Kontakt: 
 
Kateřina Hloušková
(dcera autora publikace)
 
Tel. 773 034 445
Komenského 821
362 51 Jáchymov
 
 
 

 

Ukázka z knih:  Díl I.  a  Díl II.
 
 
 
Rozsáhlá publikace věnovaná 500leté barvité historii města Jáchymova, která ve svých kapitolách: Jsem horník! Kdo je víc…?, Hornická krajina, Malé Velké město, Made in Jáchymov, Atomové století a Kamenné hnětení prolíná mnoho zajímavých témat mezi nimiž naleznete mj.:
 
 • počátky krušnohorského dolování
 • jáchymovská stříbrná horečka 
 • mincovnictví 
 • hornictví a jeho vliv na kulturní a řemeslný rozvoj tohoto kraje
 • počátky vzdělávání v báňském odvětví
 • objev radioaktivity - uranovým bům, radiový bům
 • jáchymovské lázeňství
 • jáchymovské peklo
 • jáchymovské kulturní památky
 • hornická krajina - její rekultivace, zdejší fauna a flóra
 • geologické poměry zdejšího ložiska
 • historie a výzkum jáchymovských minerálů

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje