Hvozdík pyšný pravý – Dianthus suberbus subsp. suberbus L.

Caryophyllaceae – hvozdíkovité

Popis: Vytrvalá rostlina dorůstající výšky až 70 centimetrů. Lodyha vystoupavá, často chabá, většinou v horní polovině větvená. Dolní lodyžní listy až 7 mm široké, kopinaté a přisedlé. Květenství je vrcholičnaté, velmi dekorativní, růžové, vzácněji bílé. Květy jsou nápadně velké a vonné. Čepel korunních lístků je ve středu vousatá. Podkališní listence zašpičatělé až krátce osinaté. Plodem je tobolka.

Doba květu: červenec až září

Hemikryptofyt: vytrvalé rostliny, pupeny ve vegetačním klidu těsně nad zemí, chráněny odumřelou hmotou a sněhem proti mrazu

Léčivka: ne

Ochrana: výskyt velmi roztroušený, pouze na vhodných stanovištích. Jeho ohrožení spočívá v úbytku vhodných stanovišť, tj. v přímé destrukci biotopu. Díky jeho vzácnosti je hvozdík pyšný pravý chráněn zákonem v kategorii silně ohrožený druh (vyhláška č. 395/1992 Sb.). V červeném seznamu zařazen do kategorie C1 - kriticky ohrožený druh (Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky - stav v roce 2000, AOPK, 2001)

Celkové rozšíření: v ČR poměrně vzácný druh

Rozšíření na Karlovarsku: velmi vzácný např. v okolí Bochova, Javorné, v Ostrově, Vojenský výcvikový prostor Hradiště, v okolí Velichova, v sokolovských pinkách

Biotopy: Roste při lesních lemech na vlhkých a střídavě vlhkých bezkolejových loukách

Záměny: Dianthus superbus rozdělujeme na dva poddruhy a to hvozdík pyšný pravý (Dianthus superbus superbus) a hvozdík pyšný alpinský (Dianthus superbus subsp. alpestris). Hvozdík pyšný alpínský má lodyhu podstatně světlejší, s nevětvenou lodyhou.

 

Další rostliny z této čeledi na tomto webu:

Hvozdík kropenatý - Dianthus deltoides L.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje