Toužimský zámek

Necelých jedenáct kilometrů jihovýchodně od známého Bečova nad Teplou leží malé městečko Toužim. Při příjezdu do města si nelze nevšimnout zdevastovaných budov hradu a zámku tyčících se na mírném návrší.

Necelých jedenáct kilometrů jihovýchodně od známého Bečova nad Teplou leží malé městečko Toužim. Při příjezdu do města si nelze nevšimnout zdevastovaných budov hradu a zámku tyčících se na mírném návrší.

Území, na němž vznikla Toužim, vlastnil ve 12. století jihočeský velmož Jiří z Milevska. Jiří, přední člen české šlechty, tak pravděpodobně získal území Toužimska jako výsluhu od některého člena rodu Přemyslovců. V době politické a mocenské nestability zabezpečil svůj majetek tak, že vybudoval u svého sídla (Milevsko) klášter a odkázal mu veškerý majetek. První písemná zmínka o Toužimi pochází z roku 1354.

Po vybudování Milevského kláštera dochází k razantnímu rozvoji Toužimska. Na místě staršího a zaniklého dvorce začínají řeholníci budovat nový kostel a probošství. Celkový rozsah stavby a jeho součástí však není znám. Pravděpodobně zde stál kostel sv. Jana Křtitele s hřbitovem a obytný palác, který se později stal součástí „Janova" hradu a Horního zámku. Ve 14. století byl kostel a hrad přepaden českými šlechtici, vedenými Boršem mladším z Rýzmburka. V první polovině 15. století (1436) získává Toužim husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic. Po jeho smrti se majitelem stává jeho syn Jan. Právě v této době byl hrad přestavěn a přejmenován na Janův hrad. K objektu byl připojen rozsáhlý okolní prostor, vymezený hradební zdí a baštami. K dalšímu rozšíření došlo v 16. století, za rodu Plavenských, kteří hrad změnili v rozsáhlý objekt se sedlovými střechami a vznikl tak honosný renesanční zámek. V této době byl vystavěn i tzv. „Dolní" zámek, patrový objekt směřující do náměstí. Na západní a jižní straně Janova zámku nalezneme zbytky původních hradeb a zbytky brány a dvou věží.

Janův hrad byl několikrát přestavován a rozšířen o gotické předhradí. V 17. století byl po velkém požáru přestavěn. Na západní a jižní straně je patrový, s rozpadající se valbovou šindelovou střechou. V přízemí jsou dlouhé klenuté chodby, prakticky zarovnané sutí. Nový zámek je tvořen třemi dlouhými křídly. Na východní nejdelší křídlo přiléhají dvě obytná křídla s dřevěným schodištěm. V 17. století byl na místě renesančního letohrádku vystavěn panský pivovar.

 

Od 18. století je hrad opuštěný a chátrá. V současné době je v majetku ruské společnosti. V průběhu devadesátých let se uvažovalo o rekonstrukci hradu a jeho začlenění do golfového areálu, jenž se měl rozprostírat od Toužimi až do Krásného Jezu. V roce 2003 a 2005 byl hrad zahrnut do seznamu nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek České republiky s odhadem nákladů na rekonstrukci 50. milionů. V roce 2006 probíhá oprava střešních krytin na budově pivovaru.

 

 

 

 

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje