Posuzování vlivů na životní prostředí

Farma větrných elektráren Mauricius

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zveřejnění informace o posudku o vlivech záměru

V souladu s ust. § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že Ministerstvu životního prostředí byl předložen posudek, zpracovaný dle § 9 zákona k záměru

„Farma větrných elektráren Mauricius"

v katastrálním území: Hřebečná

obec: Abertamy

Do posudku je možné nahlížet v úředních hodinách na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, budova C, 2. podlaží, č. dveří 231.

S obsahem oznámení je také možné se seznámit v informačním systému EIA na internetové adrese http://www.cenia.cz/eia, kód záměru MZP149.

Písemné vyjádření k posudku je možné zaslat do 30-ti dnů ode dne zveřejnění této informace (tj. do 16.3.2008) na Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje