Hartenštejn — časem zapomenutý hrad

Ocitneme-li se nedaleko městečka Bochov, nelze si nevšimnout mírného návrší s překrásnými a romanticky vyhlížejícími hradními ruinami dnes již dávno zapomenutého hradu Hartenštejna.

Již Bochov, jako městečko, vzniklo ze vsi ležící na obchodní stezce mezi Prahou a správním městem Loktem zhruba ve 14. století. Jméno Bochov tak lze přisoudit už jeho zakladateli Boreši z Rýsenburka, jenž Bochov založil někdy kolem roku 1325. Bochov tak v průběhu sta let získal svobodný odkaz majetku, dcery pak stejné postavení jako synové. Během této doby byl na nedalekém návrší (dnes mírný kopec u středu města nazývaný Hladový vrch) zřízen obranný hrad a stejně tak Starý Hartenštejn na Zámeckém vrchu. Hrady neměly sloužit jako sídla, ale jako vojenské opěrné body. Dalšími majiteli se posléze stali páni z Plavna, kteří pro Bochov získali výroční trhy. Páni z Plavna však patřili mezi velké odpůrce Jiřího Poděbradského, a proto byl Bochov společně se Starým Hartenštejnem roku 1469 dobyt a vypálen. Netrvalo však dlouho (1473) a páni z Plavna vybudovali Hartenštejn úplně nový.

V průběhu několika let Bochov střídá majitele a jedním z posledních významných majitelů se stává Adam Štensdorf. Ten Hartenštejn nákladně přestavuje. V polovině 17. století získává hrad Linhart Kolona a Bochov s Hartenštejnem jsou začleněny pod nedalekou Andělskou Horu. Jak již samotný název „Hartenštejn" napovídá, jednalo se o tvrdý (pevný) hrad. Věže byly vybaveny klíčovými střílnami a klenutými suterény. Dodnes se zachovala vysoká okrouhlá věž, dva sklepy, zbytky bašt a kamenná studna. Od 17. století byl hrad pustý bez větších oprav.

V současné době se k zřícenině dostanete z Bochova po polní cestě mezi pastvinami. Po cestě vedoucí spirálovitě kolem návrší na Vás pohlédne úžasná scenérie okolní krajiny, což se však netýká staré nevzhledné informační tabule. Vysoká okrouhlá věž s krásnou soliterní borovicí a překrásná krajina Krušných a Doupovských hor. Z vrcholu lze dále spatřit celé městečko Bochov, vojenské rozhledny v Doupovských horách nebo například Třeboňský vrch a Klínovec.

Unikátní náhorní plošina společně s příkrými svahy je v současné době chráněna jako významný krajinný prvek pro ochranu teplomilných lučních společenstev, vyskytujících se pouze v Doupovských horách.

 

Zrekonstruovaná Karlovarská věž hradu Hartenštejn nyní slouží jako rozhledna. Hrad je přístupný celoročně. Karlovarská věž jen od dubna do října. Klíče od věže je možné si zapůjčit oproti záloze 200,- Kč a prokázání se platným dokladem v infocentru města Bochov či v restauraci Radniční sklípek v jejich otevírací době. 
Vstupné : 20,- Kč za jednu osobu, včetně dětí
 
Infocentrum města Bochov
Pondělí 09:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Úterý 10:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30
Středa 09:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Čtvrtek 09:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30
Pátek 09:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00
Pátek * 09:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Sobota * 10:00 - 14:00 a 14:30 - 18:00
Neděle * 12:00 - 16:00
* jen v turistické sezóně červen až září
 
Radniční sklípek města Bochov
Pondělí 10:00 - 22:00
Úterý 10:00 - 22:00
Středa 10:00 - 22:00
Čtvrtek 10:00 - 22:00
Pátek 10:00 - 24:00
Sobota 10:00 - 24:00
Neděle * 10:00 - 22:00
* jen v turistické sezóně červen až září

 

Další články:

Pokračuje oprava hradu Hartenštejn

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje