Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skokách

Půjdeme-li po polní úvozové cestě z obce Polom směrem ke Žlutické přehradě rozprostře se před námi překrásná scenérie hlubokých lesů, stříbřité nekonečné vodní hladiny a velké věže takřka pustého kostela.

Těmito slovy lze popsat úchvatné místo zahalené mnoha tajemstvími. Osada Skoky, tyčící se na hraně Žlutické přehrady, vznikla v 18. století okolo nově postaveného kostela Navštívení Panny Marie. Na přelomu 20. století stávalo ve Skokách 26 domů se 144 obyvateli, jednotřídkou, farou a mlýnem (Ottův naučný slovník). V současné době lze v osadě nalézt několik polorozbořených hospodářských stavení a zcela opuštěný a zarostlý hřbitov.

V osadě se nachází barokní, jednolodní kostel Navštívení Panny Marie z let 1736 až 1738 postavený na původním místě staré kaple. Mohutný svatostánek s obdélníkovým presbytářem, s dvouvěžovým průčelím s železnými vraty s motivy hvězd v diagonální mříži téměř rozmlácené vandaly. Po častých nájezdech vandalů nezůstalo v interiéru kostela takřka nic. Z knihy „Umělecké památky Čech" 1980 se lze dočíst o unikátním vybavení kostela: Hlavní oltář z doby kolem roku 1760, s baldachýnem na čtyřech točených sloupech. Za oltářem kulisovitě řazené dřevěné stěny se sochami andělů a holubicí Ducha svatého. Na třetí stěně obraz zdejší poutní madony (kopie obrazu P. Marie Pasovské) z r. 1717 od toužimského malíře J.W. Richtera. Po stranách oltáře na brankách sochy sv. Zachariáše a Alžběty. Boční oltáře z roku 1760. V interiéru obrazy sv. Josefa, sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava a kopie obrazu zdejší P. Marie z poloviny 18. století. Sochy sv. Václava, Madony, sv. Anny a Jana Nepomuckého. Kazatelna z doby kolem roku 1760 s reliéfem zvěstování P. Marie, bohatě vyřezávané lavice a zpovědnice.

V době konání poutě jsou na krátkou dobu některé plastiky a obrazy přivezeny z Tepelského kláštera. Poutní místo je známé od roku 1717, kdy zdejší statkář postavil malou kapli určenou k uctívání obrazu P. Marie Pomocné. Množství zázraků a vyléčených nemocí proslavilo toto místo natolik, že poutní mše trvají do dnešních dnů. Tradice poutí nezanikla ani v době obou světových válek a socialismu, kdy byla příjezdová komunikace zalita žlutickou nádržní přehradou.

Kostel nebyl Národním památkovým úřadem zahrnut do seznamu nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice. V současné době probíhá dobročinná sbírka na záchranu tohoto objektu.

Další články o kostele na tomto webu:

Festival Znamení světla 2007 v kostele ve Skokách

Kostel ve Skokách potřebuje naši pomoc - veřejná sbírka

Kostel ve Skokách opět vyrabován

Fotogalerie zničeného kostela ve Skokách

Pozvánka na pracovní setkání pro záchranu kostela ve Skokách

Pracovní schůzka na záchranu kostela ve Skokách

Další zajímavé odkazy:

Zajímavá galerie a píseň Maria Stock folkového písničkáře Petra Linharta

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje