Přírodní památka Vlčí jámy

Nejvýznamnější skupina středověkých dobývek cínových rud v Krušných horách. Nejvýznamnější pozůstatek těchto dobývek se nachází severně od Horní Blatné na úpatí Blatenského kopce.

Součástí vyhlášené přírodní památky jsou Vlčí jámy a Ledová jáma. Ledová jáma je hluboká a velmi úzká propadlina vzniklá hornickou činností při těžbě cínových rud hluboká až 15 m. Jde o pozůstatek dolu Jiří. Podle historických pramenů dosahoval důl hloubky až 50m. V profilu této průrvy se zde vytváří teplotní režim s velmi nepatrným oběhem vzduchu, takže i v letním období se zde vytváří tzv. jeskynní led. Druhou, rovněž chráněnou přírodní památkou, je lokalita zvaná Vlčí jáma podle původního jména dolu Wolfgang. Tato propadlina ukazuje zbytky starých zřícených chodeb a komor. Je přes 120 m dlouhá, široká asi 14 m a hluboká až 25 m. Důl Wolfgang byl jedním z největších dolů hornoblatenského revíru. Dosahoval hloubky až 85 m.

Důlní práce na Blatenském vrchu byly vázány na greisenové žíly, především na pásmo Wolfgang, těžené hlavně v 16. století. V greisenech blatenského masívku je vyvinuta Sn-W-Li-Mo-Bi mineralizace. V druhově chudé vegetaci kulturních smrčin, pasek a silikátových skal mají pestřejší spektrum pouze kapraďorosty jako žebrovice různolistá (Blechnum spicant), bukovinec osladičovitý (Phegopteris connectilis), sleziník severní (Asplenium septentrionale), sleziník červený (Asplenium trichomanes), puchýřník křehký (Cystopteris fragilis). V důlních propadlinách rostou vzácnější chladnomilné druhy horské flóry, např. pryskyřník platanolistý (Ranunculus platanifolius) a podbělice alpská (Homogyne alpina). Na jediném místě v ČR tu roste mech Mielichhoferia mielichhoferiana vázaný na odkryté žíly rud mědi.

Přírodní památka je přístupná po značených turistických stezkách.

Zdroj dat: Chráněná území ČR, Plzeňsko a Karlovarsko, AOPK ČR Informační cedule

 

GPS (Vlčí jámy) : N50 23.895 E12 46.695

GPS (Ledová jáma) : N50 23.978 E12 46.748

Mapa území

 

Další články o tomto místě:

Případ drancování přírodní památky téměř u konce

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje