zdobenec skvrnitý — Trichius fasciatus

Cantharidae – páteříčkovití

Znaky: délka těla asi 1,5 cm. Tento pestře zbarvený brouk je silně variabilní, zůstává však vždy snadno rozpoznatelný. Je blízce příbuzný zlatohlávka zlatého, ačkoliv hustě chlupaté tělo a černožluté krovky na první pohled dojem příbuznosti nevyvolávají.

Stanoviště: světlé lesy i otevřená krajina s loukami a křovinami.

Rozšíření: téměř celá Evropa.

Výskyt v ČR: hojný.

Ochrana: ohrožen, podle zákona o ochraně přírody a krajiny a její prováděcí vyhlášky patří mezi chráněné druhy v kategorii ohrožený druh

Výskyt na Karlovarsku: nehojný.

Biologie: od června do července se můžeme s brouky setkat na květech bodláků, chrp, růží a jiných rostlin. Na květech dochází k páření. Larvy žijí v trouchu různých listnatých dřevin a k vývinu až po zakuklení potřebují nejméně dva roky.

Potrava: brouci požírají různé části květů, především pyl, larvy se živí trouchnivou dřevěnou drtí, přičemž trávení celulózy umožňují symbiotické bakterie ve střevě.

 

Zdroj: Hmyz a pavoukovci, Helgard Reichholf-Riehmová, Průvodce přírodou

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje