Záchranný transfer raka říčního

Na základě objednávky státního podniku Povodí Vltavy a výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha jsme v měsíci listopadu roku 2007 provedli záchranný transfer raka říčního z koryta řeky Střely. Důvodem transferu byla plánovaná údržba toku řeky Střely z důvodu odstranění povodňových škod spočívající ve vykácení nevhodně umístěných stromů u koryta řeky, odstranění trvalých překážek v toku a zpevnění koryta řeky.

 

 

Další články:

rak říční - Astacus astacus

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje