Realizace plánu péče v PP Viklan 2007 a 2008

Za teplých zářijových dnů jsme na základě objednávky Krajského úřadu Karlovarského kraje realizovali v souladu s plánem péče o přírodní památku, managementové opatření v přírodní památce Viklan nedaleko obce Javorná ve střední části okresu Karlovy Vary.

Jedná se o žulový viklan na okraji lesa v blízkosti turistické stezky, který je v současnosti díky instalaci odpočívadla velmi často navštěvovaným místem. V současné době je stabilita uvedeného výtvoru natolik silná, že nehrozí jeho vychýlení z ložiska.

Převážná část prací spočívala v odstranění nevzhledných náletů dřevin v okolí a vyčištění lokality od civilizačních odpadů. Odstraněny byly také suché nebo poškozené stromy v okolí a celá lokalita byla důkladně posečena.

 

 

 

Další články:

Přírodní památka Viklan

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje